Δ. Τρικκαίων:  Και ψηφιακή μέτρηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου

Ακόμη μία ψηφιακή εφαρμογή με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη εγκατέστησε ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για τον ψηφιακό μετρητή κατανάλωσης φυσικού αερίου που βρίσκεται στο Δημαρχείο, μετά από συνεργασία με την εταιρεία παροχής αερίου ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Η εταιρεία παρείχε τον μετρητή, που αντικατέστησε τον προηγούμενο αναλογικό, στο πλαίσιο του προγράμματός της για εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης σε δημοτικά κτήρια. Ο «πιλότος» Δήμος Τρικκαίων και η εταιρεία πλέον θα ωφελούνται από

– την παρακολούθηση της κατανάλωσης
– τη ρύθμιση της κατανάλωσης
– την εξαγωγή συμπερασμάτων
– την εξοικονόμηση ενέργειας
– τη μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ο απλός αυτός ψηφιακός μετρητής προγραμματίζεται κάθε χρόνο, «διαβάζοντας» τις αργίες, τις τοπικές εορτές, τα Σαββατοκύριακα, ώστε να «γνωρίζει» πότε θα καταναλωθεί λιγότερο φυσικό αέριο. Στην αντίθετη περίπτωση, θα ειδοποιεί την εταιρεία και τον Δήμο Τρικκαίων, ώστε να εξετάζεται ο λόγος της αύξησης της κατανάλωσης (τυχόν βλάβες, διαρροές, αλλά και έκτακτα περιστατικό που θα χρήζουν πρόσθετης αύξησης της κατανάλωσης αερίου).

Με τον τρόπο αυτόν, ο Δήμος Τρικκαίων (που θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα), θα γνωρίζει εκ των προτέρων, και πόσο περίπου φυσικό αέριο θα μπορεί να καταναλώσει, αλλά και πόσα ουσιαστικά χρήματα θα δαπανήσει. Ετσι, θα μπορεί να προβαίνει και σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Ταυτοχρόνως, η εταιρεία ΕΔΑ ΘΕΣΣ αξιοποιεί τη συγκεκριμένη δράση για να επενδύσει σε ευφυή συστήματα μέτρησης, αναφορικά με βλάβες – διαρροές, με ορθολογική χρήση αερίου, με βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σημειώνεται ότι ήδη ο Δήμος Τρικκαίων, με την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος, μελετά και εξάγει συμπεράσματα σχετικά με την κατανάλωση ρεύματος και την εξοικονόμηση χρημάτων από την ορθολογική του χρήση.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Σχετικές δημοσιεύσεις