Δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά από 1-30 Ιουνίου 2020 ((με email ή courier/ταχυδρομείο).

1. Αίτηση Συμμετοχής (http://www.tefaa.gr/ )
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου
4. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας
5. Βεβαίωση εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας (εάν υπάρχει)
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχει)
8. Επιστημονικές ανακοινώσεις (εάν υπάρχει)
9. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με αμοιβή (εάν υπάρχει)
10. Δεύτερο πτυχίο (εάν υπάρχει)
11. Κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών (εάν υπάρχει)

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Στρατιωτικών Σχολών και συναφών ειδικοτήτων καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 18 Μήνες (υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων)
1ο εξάμηνο= Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος (Ιανουάριος Εξεταστική)
Μαθήματα 1 εβδομάδα κάθε μήνα για 4 μήνες(2 εβδομάδες εξ αποστάσεως και 2 εβδομάδες με φυσική παρουσία)
2ο εξάμηνο= Φεβρουάριος-Μάιος (Ιούνιος Εξεταστική)
Μαθήματα 1 εβδομάδα κάθε μήνα για 4 μήνες(2 εβδομάδες εξ αποστάσεως και 2 εβδομάδες με φυσική παρουσία)
3ο εξάμηνο(2 επιλογές)= Πραγματοποίηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Διατριβής ή παρακολούθηση προσφερόμενων μαθημάτων.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα 3.900 € τα οποία δίνονται σε 3 ισόποσες δόσεις

Διεύθυνση Αποστολής Δικαιολογητικών:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΤΕΦΑΑ
Γραμματεία ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις»
Καρυές, 42100,Τρίκαλα
Τηλέφωνο επικοινωνίας.: 2431047019
Email: [email protected][email protected]
Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος: http://www.tefaa.gr/

Ο Διευθυντής του Προγράμματος
Φλουρής Ανδρέας
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ.

 

Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά από 1-30 Ιουνίου 2020 (με email ή courier/ταχυδρομείο)

1. Αίτηση Συμμετοχής (http://www.tefaa.gr/)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου
4. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας
5. Βεβαίωση εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας (εάν υπάρχει)
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχει)
8. Επιστημονικές ανακοινώσεις (εάν υπάρχει)
9. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με αμοιβή (εάν υπάρχει)
10. Δεύτερο πτυχίο (εάν υπάρχει)
11. Κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών (εάν υπάρχει)

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, Ιατρικής, Πολυτεχνικών Σχολών, Φυσιοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Διαιτολογίας, Διατροφολογίας και συναφών ειδικοτήτων καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 18 Μήνες (υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων)
1ο εξάμηνο= Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος (Ιανουάριος Εξεταστική)
Μαθήματα 1 εβδομάδα κάθε μήνα για 4 μήνες(2 εβδομάδες εξ αποστάσεως και 2 εβδομάδες με φυσική παρουσία)
2ο εξάμηνο= Φεβρουάριος-Μάιος (Ιούνιος Εξεταστική)
Μαθήματα 1 εβδομάδα κάθε μήνα για 4 μήνες(2 εβδομάδες εξ αποστάσεως και 2 εβδομάδες με φυσική παρουσία)
3ο εξάμηνο(2 επιλογές)= Πραγματοποίηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Διατριβής ή παρακολούθηση προσφερόμενων μαθημάτων.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα 4.000 €, από τα οποία δίνονται 2.000 ευρώ με την εγγραφή, 1.000 ευρώ στην αρχή του 2ου εξαμήνου και 1.000 ευρώ στην αρχή του 3ου εξαμήνου.

Διεύθυνση Αποστολής Δικαιολογητικών:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΤΕΦΑΑ
Γραμματεία ΠΜΣ «Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση»
Καρυές, 42100,Τρίκαλα
Τηλέφωνο επικοινωνίας.: 2431047019
Email: [email protected][email protected]
Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος: http://www.tefaa.gr/

Ο Διευθυντής του Προγράμματος
Τζιαμούρτας Αθανάσιος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ.

Σχετικές δημοσιεύσεις