Διευθυντές Σχολείων: Πόσες αιτήσεις κατατέθηκαν στα Τρίκαλα

Με την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής  πρέπει, σύμφωνα με την σχετική Υ.Α., εντός 10 ημερών, δηλαδή, το αργότερο έως 19 Ιανουαρίου να ανακοινώσουν τους Πίνακες Δεκτών και Μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών σχολείων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων μετά την παράταση που δόθηκε έληξε τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου. Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν υποβληθεί οι παρακάτω αιτήσεις υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων (ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης).

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    80

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    69

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ    101

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ    110

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    122

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    134

 

Συνολικά υποβλήθηκαν 484 αιτήσεις στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (έναντι 442 το 2017). Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας περιφέρειας υποβλήθηκαν συνολικά 490 αιτήσεις (έναντι 437 το 2017).

 

Πηγή: alfavita.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις