Διεθνής Ημέρα των Μαθηματικών στο 1 ο ΓΕΛ Τρικάλων

Η 14η Μαρτίου έχει ανακηρυχθεί ως Διεθνής Ημέρα Μαθηματικών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
της UNESCO, η οποία ελήφθη τον Νοέμβριο του 2019. Ο κύριος στόχος αυτής της ημέρας είναι η
αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου των μαθηματικών στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τον ρόλο των μαθηματικών είναι ζωτικής
σημασίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων σε τομείς όπως η τεχνητή
νοημοσύνη, η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια και η αειφόρος ανάπτυξη, καθώς και για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης.

Η Διεθνής Ημέρα Μαθηματικών αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση των δύο προτεραιοτήτων της
UNESCO, που είναι η Αφρική και η ισότητα των φύλων παγκοσμίως.

Η UNESCO προσκαλεί όλους μας να γιορτάσουμε τη χαρά που προσφέρουν τα μαθηματικά,
καθώς και τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρουν σε κορίτσια και αγόρια, μέσω ποικίλων
δραστηριοτήτων που προτείνουν τα κράτη-μέλη της.

Σε πολλές χώρες, η 14η Μαρτίου (3/14) έχει ήδη γίνει γνωστή ως Παγκόσμια Ημέρα του π, ένας
από τους πιο διαδεδομένους μαθηματικούς αριθμούς. Το π, παρουσιάζεται ως το πηλίκο της
περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρο του και έχει γίνει διεθνώς αποδεκτό σύμβολο. Κάθε
χρόνο, υπάρχει ένα νέο θέμα για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας των μαθηματικών, με το
φετινό θέμα να είναι "Παίζοντας με τα Μαθηματικά", με σκοπό την ενθάρρυνση της διασκέδασης
και της εξερεύνησης των μαθηματικών μέσω παιχνιδιών και πειραμάτων.

Στο πλαίσιο της ημέρας αυτής πολλά σχολεία διοργανώνουν σχετικές δράσεις.

Στο 1ο ΓΕΛ Τρικάλων οι μαθηματικοί του σχολείου, Μπάκος Νικόλαος, Παπαευθυμίου Βασιλική και
Ζαραμπούκα Αθανασία γιόρτασαν την ημέρα με δράσεις στις οποίες συμμετείχαν μαθητές/τριες όλων
των τάξεων. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες σχεδίασαν στην αυλή του σχολείου κύκλους
διαφορετικών ακτίνων και στη συνέχεια υπολόγισαν τη σταθερά π από τον γνωστό τύπο: L=πδ, όπου L
το μήκος του κύκλου και π η διάμετρος του.

Ζαραμπούκα Αθανασία
Μαθηματικός, MSc

Σχετικές δημοσιεύσεις