“Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης” χαρακτηρίστηκε το Δημοτικό δάσος Παναγιάς στο Βαλτινό Τρικάλων

Ως «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» χαρακτηρίστηκε το Δημοτικό δάσος Παναγιάς της τοπικής κοινότητας Βαλτινού της Π.Ε Τρικάλων εμβαδού συνολικής έκτασης 27.095,45 με σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.

 

Πρόκειται για δάσος με επικρατέστερο είδος τον φράξο (Fraxinus angustifolia) και αποτελεί αντιπροσωπευτικό φυτοκοινωνικό σχηματισμό της παραπoτάμιας βλάστησης του Θεσσαλικoύ κάμπου και πηγή πληροφοριών για την επιστημονική κοινότητα και τη διατήρηση της βιοπoικοιλότητας.

Στην έκταση αυτή απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση εκτός:

α) Την χρήση της για επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

β) Την ήπια χρήση οργάνωσης υπαίθριας αναψυχής

γ) Των απολύτως αναγκαίων έργων προστασίας, διαχείρισης, διατήρησης και ανάδειξης του δάσους μετά από έγκριση των σχετικών μελετών σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις περί προστασίας των Διατηρητέων Μνημείων της Φύσης.

Σχετικές δημοσιεύσεις