Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή στα Τρίκαλα

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:
Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου

Από ώρα 08:00 – 10:00 στα Τρίκαλα στο περιφερειακό από κόμβο Καρδίτσης έως Κόμβο Τσαγκάδα και οδός Πύλης από κόμβο Τσαγκάδα δεξιά και αριστερά έως και γέφυρα Καραβόπορου, τα αρδευτικά, Φ/Β, βουστάσια της παραπάνω περιοχής (ΤΕΦΑ, Μπετοκάτ, βιοτεχνία Μάρκος, αλουμίνια Μπαρούτας, Τρόφικα).

Από ώρα 08:00 – 15:00 στα Τρίκαλα οδός Πύλης μάρμαρα Τίγκας, καντίνα Τάτσιος, φυτόκοσμος Καραούλας, σιδηρουργείο Μπαρούτας, αλουμίνια Γρατσάνης, Παληγιάννης, μάρμαρα Παππάς, Δημητρίου, βιοτεχνία χυλοπίτες, εργοτάξιο Καραβόπορου, εξατμίσεις Μπακώσης.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Σχετικές δημοσιεύσεις