Διακοπές ρεύματος σε περιοχές των Τρικάλων

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 03-10-2022

 

  1. Από ώρα 08:00 – 15:00 στο Ριζαριό, όχι ο οικισμός, τα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, αριστερά του δρόμου προς Λόγγο.

 

ΤΡΙΤΗ 04-10-2022

 

  • Από ώρα 08:00 – 12:00 στη Πατουλιά βόρεια του χωριού, όχι το χωριό τα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες της περιοχής.

 

  1. Από ώρα 12:00 – 14:00 στα Τρίκαλα και στις οδούς: Βας. Τσιτσάνη από την Σ.Μ.Υ. προς Λάρισα αριστερά έως και την οδό Ιδομενέως και περιμετρικά των οδών Θεανώς, Ηρώδου Αττικού, Ευκλή, Θεσσαλού, Θέσπιδος και Θεοφράστου

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 05-10-2022

 

  1. Από ώρα 08:00 – 15:00 τα αρδευτικά, Φ/Β της Νομής, βόρεια του χωριού

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 06-10-2022

 

  1. Από ώρα 08:00 – 15:00 στο Μεγαλοχώρι στο δρόμο από ψυγεία Λαναρά και τα ψυγεία Λαναρά προς Πατουλιά δεξιά τα αρδευτικά, Φ/Β, θερμοκήπια Τζέλη και τμήμα του χωριού έναντι ψυγεία Λαναρά.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-10-2022

 

  1. Από ώρα 08:00 – 15:00 στο Ριζαριό, όχι ο οικισμός, τα αρδευτικά, Φ/Β, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, αριστερά του δρόμου προς Λόγγο.

 

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

Σχετικές δημοσιεύσεις