Δεύτερη ευκαιρία για τη Μαλαματίνα

Με την κατάθεση της αίτησης εξυγίανσης στο δικαστήριο, λίγα εικοσιτετράωρα πριν φύγει το 2020 -η εκδίκαση έχει ορισθεί για τις 22 Φεβρουαρίου- η οινοποιία Μαλαματίνα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να αλλάξει εντός του έτους σελίδα και χέρια και να μεταβιβαστεί στον όμιλο εταιρειών Μάντης.

Σήμερα το Capital.gr παρουσιάζει τα βασικά σημεία του σχεδίου εξυγίανσης, το ύψος του “κουρέματος” των χρεών, σε πόσα χρόνια θα αποπληρωθούν αυτά, πόσα κεφάλαια θα βάλει ο επενδυτής, δηλαδή ο όμιλος Μάντης, και πότε η εταιρεία θα επιστρέψει στον ενάρετο κύκλο.

Με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, που έχει τη συναίνεση των Piraeus SNF DAC, doValue και Εθνικής Τράπεζας, καθώς και των συνδεδεμένων μερών και υπογράφεται από πιστωτές που εκπροσωπούν το 79,1% (79,4% αν συμπεριληφθούν και τα συνδεδεμένα μέρη) η Μαλαματίνα υπό το νέο καθεστώς θα εμφανίσει καθαρά κέρδη ήδη από τον δεύτερο χρόνο ενώ ο κύκλος εργασιών της προβλέπεται να αυξάνεται σταδιακά με μέσο ετήσιο ρυθμό 3%, και να ανέλθει σε 14,7 εκατ. ευρώ από το ενδέκατο έτος. Δηλαδή σε επίπεδα όμοια του 2017 αλλά χαμηλότερα από τα επίπεδα πωλήσεων προ κρίσης και πολύ χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 29,2 εκατ. ευρώ που είχε εμφανίσει το 2007. Η νέα εταιρεία αναμένεται να παράγει 5,6 εκατ. λίτρα τελικού προϊόντος το πρώτο έτος λειτουργίας της, όγκος ο οποίος θα αυξηθεί στα 7,5 εκατ. λίτρα από το έβδομο έτος, δηλαδή θα πιάσει τα επίπεδα της περιόδου 2017-2018. Ενώ ο επενδυτής εκτός της ενδιάμεσης χρηματοδότησης που θα φθάσει έως το πόσο των 2,3 εκατ. ευρώ, έχει δεσμευθεί να βάλει άλλα 9 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Τι προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης

Με βάση το προτεινόμενο σχέδιο εξυγίανσης προβλέπεται μεταφορά στη νέα εταιρεία του 23,7% ή 8,5 εκατ. ευρώ, της συνολικής οφειλής, ύψους 35,916 εκατ. ευρώ που έχει σήμερα η οινοποιία σε Τράπεζες και λοιπά ιδρύματα – φορείς, δηλαδή σε Piraeus SNF DAC, doValue, Εθνική Τράπεζα και ABS Metexelixis (Qquant).

Το ποσό θα αποπληρωθεί εντός των πρώτων επτά ετών υλοποίησης του επιχειρηματικού  σχεδίου. Συγκεκριμένα, η αποπληρωμή του κεφαλαίου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ως εξής:

– 1 εκατ. ευρώ εντός 30 ημέρων μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
– 1,5 εκατ. ευρώ σε τέσσερις εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις ύψους 375 χιλ. ευρώ τα δύο πρώτα έτη.
– 2,8 εκατ. ευρώ σε οκτώ εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις ύψους 350 χιλ. ευρώ από το τρίτο έως το έκτο έτος.
– Και τα υπόλοιπα 3,2 εκατ. ευρώ το έβδομο έτος.

Ελληνικό Δημόσιο: Σχετικά με το άνοιγμα προς το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 2,582 εκατ. ευρώ στη νέα εταιρεία μεταβιβάζεται το 43,4% του ποσού ήτοι τα 1,121 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα αποπληρωθεί σε 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις καθ’ όσο χρόνο τηρείται η ρύθμιση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί: Με βάση το σχέδιο εξυγίανσης στη νέα εταιρεία θα μεταφερθεί το 48,8% της συνολικής οφειλής που είναι 1,104 εκατ. ευρώ. Δηλαδή στη νέα εταιρεία θα μεταβιβαστεί οφειλή 539 χιλ. ευρώ, η οποία θα αποπληρωθεί σε 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις.

Προσωπικό: Οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό ανέρχονται συνολικά σε 141 χιλ. ευρώ, των οποίων η ικανοποίηση δεν επηρεάζεται από τη Συμφωνία και θεωρούνται μη θιγόμενες οφειλές στη Συμφωνία.

Τι μεταβιβάζεται στη νέα εταιρεία και τι όχι

Στη νέα εταιρεία που θα αναλάβει να “τρέξει” την εξυγίανση της Οινοποιίας Μαλαματίνα, μεταβιβάζεται το σύνολο των στοιχείων του Ενεργητικού της πέραν των κτηριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του οινοποιείου της Ριτσώνας, του αεροσκάφους, των απαιτήσεων από συνδεδεμένα μέρη, ιδρυτικά μέλη και μέλη Δ.Σ. καθώς και της απαίτησης από την κα Μπατζάκα Μαρία (χήρα Ιων. Μπατζάκα). Επιπλέον μεταβιβάζονται δύο ακίνητα ιδιοκτησίας του εγγυητή κ. Κ. Μαλαματίνα, το ιδιόκτητο ακίνητο στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης για το οποίο έχει εγγραφεί προσημείωση υπέρ της Εθνικής Τράπεζας, και ένας αγρός στην περιοχή της Ασωπίας Βοιωτίας, ο οποίος αποτελεί μέρος εγκατάστασης της.

Στη νέα εταιρεία δεν μεταβιβάζονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του οινοποιείου της Ριτσώνας, καθώς αποτελούν εξασφαλίσεις, μέρος των μη μεταφερόμενων υποχρεώσεών της προς την Piraeus SNF DAC. Οι εν λόγω υποχρεώσεις θα εξοφληθούν δια μεταβιβάσεως των προαναφερθέντων περιουσιακών στοιχείων στην Piraeus SNF DAC ή σε εταιρία ειδικού σκοπού συμφερόντων της.

Επιπλέον, οι κτηριακές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του εγγυητή κ. Κ. Μαλαματίνα και συγκεκριμένα του ακινήτου επί της Εθνικής Οδού Κατερίνης / Εχεδώρου- Καλοχωρίου αποτελούν εξασφαλίσεις μέρος των μη μεταφερόμενων υποχρεώσεων της εταιρείας προς την Piraeus SNF DAC. Οι εν λόγω υποχρεώσεις θα εξοφληθούν δια μεταβιβάσεως στην Piraeus SNF DAC ή σε εταιρία ειδικού σκοπού συμφερόντων της.

Ποια είναι η Μαλαματίνα

Η Μαλαματίνα, τα τελευταία χρόνια λόγω ενδοοικογενειακών διενέξεων αλλά όχι μόνο εξαιτίας αυτών έχει απολέσει σημαντικό κομμάτι της αγοράς, ενώ έχει φορτωθεί ζημιές και υπέρογκα χρέη.

Μόνο την περιόδο 2013-2019 έχασε το 40% του τζίρου της ενώ την τελευταία τριετία 2017 – 2019, ο κύκλος εργασιών της συρρικνώθηκε κατά 1,1 εκατ. ευρώ. Την τελευταία τριετία έχει επιβαρυνθεί με πρόστιμα κατόπιν φορολογικών ελέγχων για προηγούμενες χρήσεις ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων τον Δεκέμβριο του 2019 ήταν 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο δανεισμός της ξεπερνά τα 36,2 εκατ. ευρώ, και η συσσώρευση υποχρεώσεων προς προμηθευτές, Ελληνικό Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς τα 10 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά 10,4 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα των συσσωρευμένων ζημιογόνων αποτελεσμάτων ενώ οι απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη ανέρχονται σε 10,6 εκατ. ευρώ. Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν κυρίως αναλήψεις από το ταμείο της εταιρείας καθώς και διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της σε πρώην μέλη του Δ.Σ. και σε υπαλλήλους ελλείψει παραστατικών που να τις αιτιολογούν ύψους 7,4 εκατ. ευρώ.

Η διοίκησή της έχει καταθέσει αγωγή κατά της μετόχου, κας Αικατερίνης Τιάλιου, για αξίωση μέρους του προαναφερθέντος ποσού. Η τελεσίδικη δικαστική απόφαση εκκρεμεί. Επίσης υπάρχει απαίτηση 3,1 εκατ. Ευρώ από την “Κ. Μαλαματίνας Α.Ε.Β.Ε.”, συνδεδεμένη εταιρεία, η οποία δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα και επιβαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό 10,4 εκατ. ευρώ, τον οποίο διαχρονικά εξυπηρετεί μέσω χρηματικών καταβολών και ενισχύσεων από την εταιρεία.

Σήμερα ο Κωνσταντίνος Μαλαματίνας ελέγχει το 41,6% της “Ε. Μαλαματίνας & Υιός ΑΕΒΕ” και το 36,6% της Κ. Μαλαματίνας ΑΕΒΕ και η Αικατερίνη Μαλαματίνα, το γένος Τιάλιου είναι κάτοχος του 19,5% της Ε. Μαλαματίνας & Υιός ΑΕΒΕ και του 40,7% της Κ. Μαλαματίνας ΑΕΒΕ. Η Κ. Μαλαματίνας ΑΕΒΕ με τη σειρά της ελέγχει το 38,9% της Ε. Μαλαματίνας & Υιός ΑΕΒΕ η οποία κατέχει το 22,7% της Κ. Μαλαματίνας.

 

Της Αλεξάνδρας Γκίτση 

capital.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις