ΔΕΥΑ Τρικάλων: Πρόσκαιρα δημιουργήθηκε θολότητα στο νερό στη Φωτάδα

Σε σχέση με το πρόβλημα θολότητας του νερού που εντοπίστηκε στη Φωτάδα, η ΔΕΥΑ Τρικάλων ενημερώνει για τα εξής:

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου λόγω πιθανής κατακρήμνισης των τοιχωμάτων της γεώτρησης που υδροδοτεί την Κοινότητα Φωτάδας, πρόσκαιρα δημιουργήθηκε θολότητα στο νερό.

Αμέσως τα συνεργεία της ΔΕΥΑΤ διέκοψαν τη συγκεκριμένη σύνδεση, παροχετεύοντας στ Φωτάδα νερό από τη γεώτρηση της Κ. Ελάτης. Αυτό έγινε δυνατό καθώς η ΔΕΥΑΤ είχε ήδη προνοήσει να διασυνδέσει τα δίκτυα υδροδότησης των 3 γειτονικών χωριών της περιοχής με το έργο «Διασύνδεση υδροδοτήσεων Κ. Ελάτ, Μέλιγο, Φωτάδα», το οποίο πραγματοποιήθηκε με αυτεπιστασία.

Το νερό στην περιοχή δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.

Τα συνέργεια της ΔΕΥΑΤ εργάζονται για την επαναφορά της γεώτρησης της Φωτάδας σε πλήρη λειτουργία.

Στη ΔΕΥΑΤ δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ενοχλήσεις από κατοίκους του χωριού.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

Σχετικές δημοσιεύσεις