Δείτε τα σχολεία των Τρικάλων στα οποία θα διατεθούν κονδύλια για εργαστηριακό εξοπλισμό

Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό   για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  προκήρυξε το υπουργείο Παιδείας.

Η δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των  94.841.048,00 ευρώ   .

  • Πατήστε εδώ για να δείτε την  κατανομή των προς προμήθεια ειδών ανά σχολική μονάδα και ανά LOT (σε μορφή excel)

Σχετικές δημοσιεύσεις