Γιατί να επιλέξω το 4ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»;

Το 4ο Πειραματικό Λύκειο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» συνεχίζει τη λειτουργία του το σχ. έτος 2022-23 παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο νομό Τρικάλων.

Όπως είναι γνωστό τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων μέσω:

  • της πιλοτικής εφαρμογής νέου εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών εργαλείων
  • της ανάπτυξης ερευνητικών δράσεων
  • της υποστήριξης του πειραματισμού
  • της συνεργασίας με Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς.

Σύμφωνα με τους παραπάνω στόχους κατά τη σχολική χρονιά που προηγήθηκε (2021-22) στο σχολείο μας εκπονήθηκαν και υλοποιήθηκαν σχέδια δράσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την εξωστρέφεια του σχολείου. Μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν σε  διαγωνισμούς (με σημαντικές διακρίσεις), συνέδρια, εκδηλώσεις και ποικίλες δραστηριότητες. Λειτούργησαν όμιλοι αριστείας και καινοτομίας με θέματα τη ρομποτική, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη λαϊκή παράδοση και την ηλεκτρονική δημοσιογραφία, στους οποίους πήραν μέρος  μαθητές και από άλλα σχολεία. Ο όμιλος του θεάτρου ανέβασε τη θεατρική, μουσικοχορευτική παράσταση «Scissorhands: A Special Girl’s story»,  στο πνευματικό κέντρο των Τρικάλων, ο όμιλος της δημοσιογραφίας εξέδωσε ηλεκτρονικό περιοδικό, ενώ πραγματοποιήθηκε και εκδήλωση για τη μικρασιατική καταστροφή στο μουσείο Τσιτσάνη. Επιπλέον, οργανώθηκαν δειγματικές διδασκαλίες με τη χρήση ΤΠΕ. Οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και εισηγήσεις επιστημόνων και κορυφαίων στελεχών της αγοράς, συνομίλησαν μαζί τους και δημιούργησαν τη δική τους εικονική επιχείρηση. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν κι άρχισαν να εφαρμόζουν – έχοντας διαρκή υποστήριξη από τους επιμορφωτές – πιλοτικά τα νέα προγράμματα σπουδών που έχει εκπονήσει το ΙΕΠ και πρόκειται να εφαρμοστούν στα υπόλοιπα σχολεία την επόμενη διετία.

Επισημαίνεται ότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι ίδιο με αυτό των υπόλοιπων Λυκείων της δημόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή, οι μαθητές /οι μαθήτριες παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα με τους μαθητές/τις μαθήτριες που φοιτούν στα άλλα σχολεία. Μετά τη λήξη του κανονικού ημερήσιου προγράμματος, όσοι μαθητές/τριες το επιθυμούν, μπορούν να πάρουν μέρος σε ομίλους δημιουργικότητας και καινοτομίας σκοπός των οποίων είναι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών σε ποικίλους γνωστικούς τομείς (Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ξένες Γλώσσες, Θέατρο, Κινηματογράφος, αθλητισμός κ.ά.).

Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Λυκείου γίνεται πρώτα –πρώτα με τους μαθητές /τις μαθήτριες (που επιθυμούν)  του συνδεδεμένου Πειραματικού του 7ου Γυμνασίου Τρικάλων και στη συνέχεια πραγματοποιείται η κλήρωση των θέσεων που απομένουν, ώστε να δίνεται συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. Δίνεται επίσης η δυνατότητα (20%) εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση. Στη Β΄ και τη Γ΄ τάξη, η κλήρωση διενεργείται μόνο για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που ενδεχομένως προκύψουν. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στη διαδικασία κλήρωσης, οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση.

Οι εγγραφές συνεχίζονται. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σχολείου: https://4lyk-trikal.tri.sch.gr/

Σχετικές δημοσιεύσεις