Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημοσίων υπηρεσιών, η ανταλλαγή καλών
πρακτικών μεταξύ Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ζητούμενο στην εκπαιδευτική και
διοικητική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό σήμερα διοικητικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καρδίτσας και πιο συγκεκριμένα οι κ.κ. Βασίλειος Χαλασιάς, προϊστάμενος Τμήματος Δ’
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών και Ιωάννης Μιαρίτης, προϊστάμενος τμήματος Α’ Διοικητικού της
Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας, επισκέφθηκαν τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.
Οι δύο προϊστάμενοι ενημερώθηκαν από τον κ. Κωνσταντίνο Δημητρίου, προϊστάμενο Τμήματος Δ’
Πληροφορικής & Ν. Τεχνολογιών της ΔΔΕ Τρικάλων, για την εφαρμογή και την παραμετροποίηση του
Συστήματος Διακίνησης Ηλεκτρονικών Εγγράφων (ΣΗΔΕ) που εφάρμοσε πρώτη στη Θεσσαλία από το 2023
η Δ.Δ.Ε Τρικάλων σε επίπεδο διοίκησης, καθώς επίσης και για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
MyDDE και το ψηφιακό πρωτόκολλο που έχει αναπτύξει το Τμήμα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων από τις αρχές του 2024.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη αναπτυχθεί μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο
Διευθύνσεων Τρικάλων και Καρδίτσας (αφιέρωμα Βίρβου – Μπακάλη με τα δυο μουσικά σχολεία) και η
συγκεκριμένη ανταλλαγή καλών πρακτικών και κοινών δράσεων θα συνεχιστεί για το όφελος της
εκπαιδευτικής-διοικητικής διαδικασίας.
Η Δ.Δ.Ε. Τρικάλων η οποία πρόσφατα βραβεύτηκε με το βραβείο Education Leaders Awards 2024
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, έχει ήδη αποδείξει ότι είναι θετική σε κάθε πρόταση για συνεργασία
και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις