«Αναφορικά με την απάντηση και τις απειλές της Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων Α.Ε.»

H ανακοίνωση του Συλλόγου Τουριστικών Γραφείων Ν.Τρικάλων

Προ δύο ημερών, η διοίκηση της «Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων Α.Ε.», δημοσίευσε μία εκτενή απάντηση, πάνω στο από
16/08/2023 δελτίο τύπου του Συλλόγου μας, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα της ΒΙΟΣΕΡ. Η
ανακοίνωση του εν λόγω συγκοινωνιακού φορέα, εμφανίζει μία απέλπιδα προσπάθεια, να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις,
που προκλήθηκαν στην κοινή γνώμη των Τρικάλων, από τη δημοσίευση της επιβολής του προστίμου για το θέμα της
γραμμής Τρίκαλα-ΒΙΟΣΕΡ. Φυσικά η «ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε.» επικαλείται άγνοια επί της επιβολής του προστίμου, αν και
όπως αναφέρουμε και στο προηγούμενο δελτίο τύπου μας, έχει δημοσιευθεί και στο σύστημα «διάυγεια», όπου ο κάθε
πολίτης αναζητώντας τα ακόλουθα:(Α.Δ.Α.: 63Υ6465ΧΘΟ-8Ρ2), μπορεί να διαβάσει την απόφαση της Π.Υ.Τ. Θεσσαλίας,
στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι λόγοι της επιβολής του προστίμου, αλλά και η νομοθεσία που λήφθηκε υπ’ όψη.
Απουσία πραγματικών επιχειρημάτων, ξεκινά η «Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων Α.Ε.», να μας παραθέτει, το πόσο αβάσιμες,
ψευδείς και έωλες, είναι οι κατηγορίες που εκφράζονται στο δελτίο τύπου του Συλλόγου μας. Το πάει βέβαια κι ένα βήμα
παραπέρα, κουνώντας απειλητικά το δάχτυλο σε όποιον άλλο το διάβασε και πείσθηκε για την ορθότητα των
επιχειρημάτων μας. Ξεκινά λοιπόν η ανακοίνωση με απειλητικούς τόνους προς πάσα κατεύθυνση, για εκφοβισμό, αλλά και με μία προσπάθεια να δοθεί πολιτική διάσταση στο θέμα, παρουσιάζοντας τις επικείμενες εκλογές ως κίνητρο μας, με
σκοπό φυσικά, να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από το προφανές γεγονός, ότι μία κρατική υπηρεσία, έκρινε την
μεταφορά των εργαζομένων της ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. στα πλαίσια της γραμμής «Τρίκαλα-ΒΙΟΣΕΡ», ασύμφωνη με την ισχύουσα
τουριστική νομοθεσία, κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης πληθώρας στοιχείων.
Μας κάνουν ακολούθως, και μάθημα της ιστορίας της ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων, στοχεύοντας
στην επίκληση του συναισθήματος του Τρικαλινού λαού, με την χρήση του κοινωνικού αποτυπώματος της συγκοινωνίας
από το μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα! Εδώ πρέπει φυσικά να τονίσουμε, ότι ουδέποτε ο Σύλλογος Τουριστικών Γραφείων Ν.
Τρικάλων αμφισβήτησε το ιστορικό και κοινωνικό αποτύπωμα των συγκοινωνιακών φορέων. Παρόλα αυτά, η αναφορά σε αυτό, είναι παντελώς άσχετη με το θέμα της γραμμής Τρίκαλα-ΒΙΟΣΕΡ, αντιλαμβανόμαστε όμως, πως γίνεται κυρίως κατά την προσφιλή τακτική του συγκοινωνιακού φορέα, να χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη ιστορική «καραμέλα», για να
αντλήσει θετικό κλήμα από την κοινωνία, σε μία αρκετά αρνητική γι’ αυτόν στιγμή. Μάλιστα μέσα από την ιστορική
διαπαιδαγώγηση που μας προσφέρουν, προσπαθούν να μας πείσουν ότι η «Στάση ΒΙΟΣΕΡ» υπήρχε πάντα στα πλαίσια
της γραμμής Τρίκαλα-Λάρισα και βάσει αυτής εξυπηρετούνται εδώ και δεκαετίες οι εργαζόμενοι του εν λόγω εργοστασίου.
Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στο γεγονός, που ευκόλως παραλείπεται μέσα στην ιστορία που θέλει να παρουσιάζει η
«Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων Α.Ε.» στην κοινή γνώμη των Τρικάλων. Ο λόγος δεν γίνεται για την «στάση ΒΙΟΣΕΡ», αλλά για την
γραμμή Τρίκαλα-ΒΙΟΣΕΡ, για την ύπαρξη της οποίας, υπάρχουν στοιχεία, που ξεκινούν χρονολογικά, από το 2014! Στο
αρχείο του Συλλόγου μας βρίσκονται οι πίνακες των δρομολογίων του εν λόγω συγκοινωνιακού φορέα από το 2014 μέχρι
και το 2023. Οι συγκεκριμένοι πίνακες εγκρίνονται από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κάθε εξάμηνο. Ήτοι από το 2014
μέχρι και το 2022 έχουν καθοριστεί τουλάχιστον 16 πίνακες στους οποίους δεν υπάρχει πουθενά «στάση ΒΙΟΣΕΡ», αλλά
δρομολόγιο «Τρίκαλα-ΒΙΟΣΕΡ».
Η διοίκηση του εν λόγω συγκοινωνιακού φορέα παρουσιάζει το παραπάνω γεγονός, που επαναλαμβάνεται εδώ και
οκτώ χρόνια ως «τυπογραφικό λάθος». Μάλιστα κιόλας βολικά αναφέρει, τα εξής: «το όλο θέμα δημιουργήθηκε επειδή εκ
παραδρομής στον πίνακα ενδονομαρχιακών και διανομαρχιακών δρομολογίων του 2021 και 2022 η στάση ΒΙΟΣΕΡ
αναγράφεται ως χωριό του Δήμου Φαρκαδόνας.», παραλείποντας φυσικά να αναφέρει ότι πρόκειται για την γραμμή με
προορισμό την ΒΙΟΣΕΡ υφιστάμενη τουλάχιστον οκτώ συναπτά έτη. Τονίζουμε το γεγονός ότι η «στάση ΒΙΟΣΕΡ» έξω
από το εν λόγω εργοστάσιο, ορίσθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας μόλις τις 07/04/2023 και
αναγράφεται ως «στάση ΒΙΟΣΕΡ» μόνο στον τελευταίο εγκεκριμένο πίνακα δρομολογίων του 2023 και όχι σε κάποιο παλαιότερο μέχρι και το 2014.

Ας μας απαντήσουν δημόσια οι διοικούντες την «Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων Α.Ε.» στα εξής:
 Για ποιό λόγο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας μόλις την 07/04/2023 όρισε τη νέα «στάση ΒΙΟΣΕΡ» έξωθεν του
εργοστασίου αυτού;
 Εφόσον επρόκειτο απλά για ένα «ορθογραφικό λάθος» και η προϋπάρχουσα «γραμμή Τρίκαλα-ΒΙΟΣΕΡ» ήταν
σύννομη, γιατί καταργήθηκε;
 Γιατί καταργήθηκε μία γραμμή με τέρμα, το εργοστάσιο της ΒΙΟΣΕΡ, και αντικαταστάθηκε από μία ενδιάμεση
στάση σε άλλη γραμμή, την από 07/04/2023 «στάση ΒΙΟΣΕΡ»;
 Γιατί οι ίδιοι δεν αναφέρουν την ύπαρξη της γραμμής αυτής, αλλά επιμένουν σε όλο το κείμενο να αναφέρονται
σε μία στάση που ορίσθηκε μόλις φέτος;

Η απάντηση βρίσκεται εύκολα, λαμβάνοντας υπόψη, δύο καταγραφές συμβάντων από την τροχαία
Τρικάλων, στις οποίες λεωφορείο της «Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων Α.Ε.» εντοπίζεται σταθμευμένο εντός του αύλειου χώρου
του εργοστασίου της ΒΙΟΣΕΡ! Σας τις παραθέτουμε παρακάτω:
1. Το πρώτο συμβάν καταγράφεται την 27/11/2019 με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1019/26Α /368-α έγγραφο του τμήματος Τροχαίας Τρικάλων
2. Το δεύτερο συμβάν περιλαμβάνεται και στην απόφαση της Π.Υ.Τ. Θεσσαλίας ως στοιχείο, ως εξής: (Το με Αρ.
Πρωτ. ΕΞ.171201/11.05.2023 Έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων, δια του οποίου επισυνάφθηκε αντίγραφο και του με Αρ. Πρωτ. 2506/24/69-α/14.03.2023 Εγγράφου του
Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, σύμφωνα με το οποίο «(…) κατ ́ εφαρμογή της υπ ́ αριθμό 107/22 από 28.12.2022
παραγγελίας κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων, διενεργήθηκε έλεγχος το με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΧ-1900 Δημόσιας Χρήσης Λεωφορείο (…). Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: την 13.05.2023 το ανωτέρω όχημα αναχώρησε από τις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ και η διαδρομή με τις στάσεις την οποία ακολούθησε ήταν : αφετηρία δρομολογίου από το ΚΤΕΛ Νομού Τρικάλων, κίνηση επί της οδού Καρδίτσης, οδό Καποδιστρίου, οδό Θεμιστοκλέους (…) . (…) εν συνεχεία το ανωτέρω λεωφορείο κινήθηκε προς την εταιρία ΒΙΟΣΕΡ όπου μπαίνοντας στον αύλειο χώρο της εταιρίας αποβιβάστηκαν οι λοιποί τριάντα (30) επιβάτες. Στη συνέχεια, λόγω του ότι διαπιστώθηκε ότι εργαζόμενοι της ανωτέρω εταιρίας ανέμεναν στον αύλειο χώρο αυτής και επιβιβάστηκαν σε ανωτέρω λεωφορείο, ρωτήθηκε προς τούτο ο οδηγός του λεωφορείου και απάντησε ότι παραλαμβάνει τους εργαζόμενους και επιστρέφει στην έδρα του ακολουθώντας της αντίστροφη της ως άνω διαδρομής».).
Ας απαντήσουν λοιπόν οι διοικούντες την «Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων Α.Ε.» στην Τρικαλινή κοινή γνώμη για τα εξής:
 Εφόσον υπήρχε η «στάση ΒΙΟΣΕΡ» νόμιμα έξωθεν του εργοστασίου, για ποιο λόγο τα εν λόγω λεωφορεία
σταθμεύανε μέσα στο εργοστάσιο;
 Εφόσον η «στάση ΒΙΟΣΕΡ» έξωθεν του εργοστασίου, αποτελούσε ενδιάμεση στάση μίας γραμμής με άλλο
τερματικό προορισμό, γιατί τα εν λόγω λεωφορεία τερματίζανε την πορεία τους εντός του αύλειου χώρου του
εργοστασίου της ΒΙΟΣΕΡ;
 Γιατί προσπαθείτε επιμόνως στην απάντησή σας να κατευθύνετε τους αναγνώστες μόνο στην ύπαρξη «στάσης
ΒΙΟΣΕΡ»
 Νομιμοποιείται μία υπεραστική γραμμή να τερματίζει μέσα στον ιδιωτικό χώρο ενός εργοστασίου;
Στα επίσημα έγγραφα της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι εργαζόμενοι της ΒΙΟΣΕΡ μεταφέρονταν από το 2014 μέχρι και
το 2022 χρησιμοποιώντας την «γραμμή Τρίκαλα-ΒΙΟΣΕΡ»! Γίνεται πλέον εμφανές ποιοι είναι οι συκοφάντες που ρίχνουν
λάσπη στον ανεμιστήρα!!! Και φυσικά δεν σταματούν εδώ! Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ψευδώς και σκοπίμως
στρεβλά για την δημιουργία εντυπώσεων τα εξής: «Επειδή η διοίκηση της επιχείρησης ΒΙΟΣΕΡ απάντησε εγγράφως στο Σύλλογο ότι οι εργαζόμενοι προτιμούν να μετακινούνται με τα πράσινα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, δεδομένου ότι έχει καθοριστεί στάση έμπροσθεν του εργοστασίου.»
Προς αποκατάσταση της αλήθειας, αναφέρουμε ότι με το με Αρ. Πρωτ. 23171/27.01.2023 Έγγραφο της, η
Βιομηχανία Παρεντερικών Διαλυμάτων ΒΙΟΣΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, αναφέρει ότι: «οι εργαζόμενοι της επιχείρησης
μετακινούνται από και προς την εργοστασιακή μονάδα της εταιρείας με τα λεωφορεία της ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (βάσει της με Αρ. Πρωτ. 453892/21.11.2022 Απόφασης Περιφερειάρχη Θεσσαλίας).» Ουδέποτε εκφράστηκε προς τον Σύλλογό μας η
προτίμηση των εργαζομένων της ως άνω εταιρίας ως προς τον τρόπο και το μέσον μεταφοράς τους. Η προτίμηση
αυτή υπάρχει γραμμένη μόνο μέσα στη φαντασία των διοικούντων την «Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων Α.Ε.».
Κι επειδή η διοίκηση της «Κ.Τ.ΕΛ. Τρικάλων Α.Ε.» κρατάει τη λάσπη αλλά και τον ανεμιστήρα, φυσικά δεν θα
σταματούσε ούτε εδώ! Συνεχίζουν λέγοντας: «Επειδή ούτε ο Σύλλογος Τουριστικών Γραφείων Νομού Τρικάλων, ούτε
οποιοσδήποτε άλλο πολιτικό πρόσωπο, νομιμοποιείται να υποχρεώσει την διοίκηση της ΒΙΟΣΕΡ να αναθέσει τη μεταφορά των εργαζομένων της σε ένα τουριστικό γραφείο.»

Σε αυτή την τουλάχιστον παιδιάστικη προσπάθεια σχηματισμού εντυπώσεων ο Σύλλογος μας απαντά. Ουδέποτε
υπήρξε σκοπός ή απόπειρα του Συλλόγου μας, να υποχρεωθεί η ΒΙΟΣΕΡ στην επιλογή μεταφορέα για τους εργαζόμενούς
της. Αυτό θα ήταν σίγουρα αδύνατο και τουλάχιστον παράλογο. Απεναντίας, ο Σύλλογός μας έχει εκφράσει δημοσίως την
άποψη, ότι μία απλή λύση, θα αποτελούσε η μεταφορά των εργαζομένων της, νόμιμα, με τα τουριστικά λεωφορεία της
«ΥΠΕΡ ΤΟΥΡΣ», η οποία είναι θυγατρική εταιρία της «Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων Α.Ε.».
Κύριοι της διοίκησης της «Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων Α.Ε.», σας προκαλούμε να δώσετε απάντηση και εξηγήσεις στα
παραπάνω! Θα κρυφθείτε πίσω από το δάχτυλό σας, όπως πράξατε και με τα δημοσιεύματα του τύπου για τις αναστολές;
Αποδείξτε στην κοινωνία ότι δεν είστε ψεύτες! Ο Σύλλογος Τουριστικών Γραφείων Ν.Τρικάλων, για άλλη μία φορά,
αποδεικνύει δημοσίως, ότι αρθρώνει λόγο προς την κοινωνία, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, πάντα διαθέτοντας και τα αντίστοιχα πειστήρια! Σας προκαλούμε δε, μέσα από το παρόν κείμενο να κάνετε την απειλή σας πράξη! Ελάτε
ενώπιον της δικαιοσύνης να αποδείξετε, ότι για τα παραπάνω είμαστε συκοφάντες! Εάν μπορείτε να σηκώσετε το
βάρος της απόδειξης της κατηγορίας. Εμείς διαθέτουμε στοιχεία και με το παρόν κείμενο τα γνωρίζει και η
Τρικαλινή κοινή γνώμη! Εσείς διαθέτετε κάτι άλλο, εκτός από κούφιες απειλές;

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις