Ανακοίνωση μη καταλληλότητας νερού στην Τ.Κ. Καλονερίου

Ενημερώνουμε του κατοίκους της τοπικής Κοινότητας Καλονερίου πως το νερό
κρίνεται ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ, μετά τους πρόσφατους ελέγχους που
έγιναν στο διαπιστευμένο εργαστήριο της ΔΕΥΑΤ.
Προτείνεται η χρήση μόνο για ατομική υγιεινή (ντουζ- όχι πλύσιμο δοντιών προς
αποφυγή κατάποσης), πότισμα, καθαριότητα, μαγείρεμα (βρασμός 100°C).
Το δίκτυο θα απολυμανθεί , θα επανεξεταστεί και μόνο όταν κριθεί κατάλληλο θα
δοθεί το νερό προς πόση με νεώτερη ανακοίνωση .

ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ

Σχετικές δημοσιεύσεις