Έναρξη λειτουργίας τμημάτων στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2022-2023

Ξεκίνησε η λειτουργία των τμημάτων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”  των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.περιόδου 2022-2023 της ΔΔΕ Τρικάλων. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα του “Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.”συμμετέχουν 90 μαθητευόμενοι σε 8 τμήματα μαθητείας, στις παρακάτω ειδικότητες:

  1. Τεχνικός Οχημάτων με 21 μαθητευόμενους στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων
  2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με 14 μαθητευόμενους στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων
  3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού με 8 μαθητευόμενους στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων
  4. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύωνμε 4 μαθητευόμενους στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων
  5. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμωνμε 18 μαθητευόμενους στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων
  6. Βοηθός Νοσηλευτήμε 10 μαθητευόμενους στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων
  7. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιώνμε 10 μαθητευόμενους στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων
  8. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγήςμε 5 μαθητευόμενους στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Καλαμπάκας

Κατά τη διάρκεια του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας” εφαρμόζεται:

α) πρόγραμμα «Εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίωντριών (203) ωρών. Το «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείαςδιαρθρώνεται από επιμέρους μαθησιακές ενότητες, διαρκεί συνολικά επτά (7)ώρες και διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδαστα οικεία ΕΠΑ.Λ. και

 β) «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», συνολικής διάρκειαςεκατόν πενήντα έξι (156) ημερών στο χώρο εργασίας συμπεριλαμβανομένων τωνυποχρεωτικών ημερών κανονικής άδειας (12 εργάσιμες ημέρες). Το «Πρόγραμμα μάθησης στον εργασιακό χώρο» έχει διάρκεια τριάντα δύο (32) ώρεςεβδομαδιαίως, επιμερισμένο ισομερώς σε τέσσερις (4) ημέρες, για οκτώ (8) ώρες την ημέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του “Μεταλυκειακού  Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.”οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλωνκαθώς και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων στοτηλ. 2431046429 κ. Ευάγγελο Μπουρσιάνη.

 

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων

Σχετικές δημοσιεύσεις