Άνετη πρωτιά και πλειοψηφία για τον Ενωτικό Συνδυασμό Εμπόρων

Στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων

Ποιοι εκλέγονται στο Δ.Σ. και στην Ο.Ε.Μ.Ε.Θ.

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων της 4ης, 5ης & 6ηςΙουνίου 2024 είναι τα εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ& ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Έλαβαν σταυρούς προτίμησης :

1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ        602

2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ          153

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:

Έλαβαν σταυρούς προτίμησης :

1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ         601

2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ        135

Οι έδρες στα όργανα του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων κατανέμονται ως εξής :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :

1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ         6

2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ        1

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ         3

2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ        0

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ο.Ε.Μ.Ε.Θ:

1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ         21

2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ        4

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:

Για  το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά σειρά σταυρών προτίμησης :

ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ

ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣτου Δημητρίου
ΚΟΥΤΣΙΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣτου Νικολάου
ΚΡΗΤΙΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣτου Αλεξάνδρου
ΦΑΛΤΑΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτου Ευθυμίου
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτου Κλεάνθη
ΝΤΕΛΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτου Γεωργίου

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ       

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΙΩΑΝΝΑτου Κωνσταντίνου

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή κατά σειρά σταυρών προτίμησης :

ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ

ΚΟΥΤΣΑΓΙΑΒΑΣΙΛΙΚΗτου Κωνσταντίνου
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣτου Φωτίου
ΤΖΕΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτου Βασιλείου

 

Για Αντιπροσώπους στην Ο.ΕΜ.Ε.Θ. κατά σειρά σταυρών προτίμησης :

ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ

 

ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΧΡΗΣΤΟΣτου Δημητρίου
ΚΟΥΤΣΙΑΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣτου Νικολάου
ΚΡΗΤΙΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣτου Αλεξάνδρου
ΦΑΛΤΑΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτου Ευθυμίου
ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣτου Ευαγγέλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΜΙΧΑΗΛτου Αθανασίου
ΚΟΚΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣτου Νικολάου
ΒΛΟΝTΖΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣτου Αλεξάνδρου
ΜΠΕΗΖΩΗ  (ΤΖΙΝΑ)του Κωνσταντίνου
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτου Κλεάνθη
ΝΤΕΛΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτου Γεωργίου
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣτου Ευθυμίου
ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτου Στυλιανού
ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτου Νικολάου
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)του Παύλου
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑτου Βασιλείου
ΝΤΑΣΚΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣτου Κωνσταντίνου
ΚΟΥΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣτου Θεοδώρου
ΣΑΚΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣτου Κωνσταντίνου
ΖΟΛΩΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣτου Στεφάνου
ΤΣΙΟΥΝΑΡΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑτου Γεωργίου

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΙΩΑΝΝΑτου Κωνσταντίνου
ΚΑΛΥΒΑΣΒΑΪΟΣτου Αντωνίου
ΓΚΟΥΤΑΣΘΩΜΑΣτου Αθανασίου
ΧΩΤΟΥΑΓΟΡΙΤΣΑτου Νικολάου

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σχετικές δημοσιεύσεις