Άμεσες προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ – 2 στα Τρίκαλα

Εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ 115 προσλήψεις συμβασιούχων για οκτώ μήνες στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η νέα προκήρυξη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βγει μέσα στις επόμενες μέρες και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι δεκαήμερη.

Για τις θέσεις των υπαλλήλων Στατιστικής ζητούνται:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Για τις θέσεις υπαλλήλων Πληροφορικής οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής

ή β) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων: Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, εμπειρία (έως και 84 μήνες), γνώση ξένης γλώσσας. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΘΕΣΕΙΣ
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Κεντρική ΥπηρεσίαΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ4
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Κεντρική ΥπηρεσίαΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ2
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Κεντρική ΥπηρεσίαΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ2
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Εύβοιας (Χαλκίδα)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Εύβοιας (Χαλκίδα)ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Εύβοιας (Χαλκίδα)ΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΑιτωλοακαρνανίαςΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΑιτωλοακαρνανίαςΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΑργολίδαςΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΑργολίδαςΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΑργολίδαςΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΑρκαδίαςΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΑρκαδίαςΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΑρταςΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΑρταςΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΑχαϊαςΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΑχαϊαςΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΒοιωτίαςΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΒοιωτίαςΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΒοιωτίαςΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ2
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΓρεβενώνΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΔράμαςΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΔράμαςΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Δωδεκανήσου (Ρόδος)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Δωδεκανήσου (Ρόδος)ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Δωδεκανήσου (Ρόδος)ΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Εβρου (Αλεξ/πολη)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Εβρου (Αλεξ/πολη)ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Εβρου (Αλεξ/πολη)ΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ευρυτανίας (Καρπενήσι)ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΖακύνθουΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΖακύνθουΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ηλείας (Πύργος)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ηλείας (Πύργος)ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ημαθίας (Βέροια)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ημαθίας (Βέροια)ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ημαθίας (Βέροια)ΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΗρακλείουΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ5
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΗρακλείουΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα)ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΘεσσαλονίκηςΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΚαβάλαςΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΚαρδίτσαςΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΚαστοριάςΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΚέρκυραςΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΚέρκυραςΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΚέρκυραςΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κεφαλληνίας (Αργοστόλι)ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΚιλκίςΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΚιλκίςΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΚοζάνηςΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΚορινθίαςΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κυκλάδων (Ερμούπολη)ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κυκλάδων (Ερμούπολη)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κυκλάδων (Ερμούπολη)ΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λακωνίας (Σπάρτη)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λακωνίας (Σπάρτη)ΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΛάρισαςΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λασιθίου (Αγιος Νικόλαος)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λασιθίου (Αγιος Νικόλαος)ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λασιθίου (Αγιος Νικόλαος)ΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λέσβου (Μυτιλήνη)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λέσβου (Μυτιλήνη)ΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΛευκάδαςΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Μαγνησίας (Βόλος)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Μεσσηνίας (Καλαμάτα)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ3
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Μεσσηνίας (Καλαμάτα)ΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Πέλλας (Εδεσσα)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Πέλλας (Εδεσσα)ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Πιερίας (Κατερίνη)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Πιερίας (Κατερίνη)ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΠρέβεζαςΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΡεθύμνουΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ροδόπης (Κομοτηνή)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ροδόπης (Κομοτηνή)ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ροδόπης (Κομοτηνή)ΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΣάμουΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΣερρώνΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΣερρώνΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΤρικάλωνΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΤρικάλωνΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Φθιώτιδας (Λαμία)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Φθιώτιδας (Λαμία)ΤΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΦλώριναςΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Φωκίδας (Αμφισσα)ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Χαλκιδικής (Πολύγυρος)ΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΧανίωνΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. ΧίουΔΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1

Σχετικές δημοσιεύσεις