«Αί, όχι καί τόσο άθώος κύρ’ Θόδωρε»…!

– Μια δικαστική πλάνη στα Τρίκαλα του 1931
– Πως ένας απλός χωρικός κατηγορούμενος για ζωοκλοπή κατάφερε να ξεγελάσει όλους τους παράγοντες της δίκης
– Είχε κλέψει τρεις προβατίνες άπό ένα γειτονικό χωριό…

“Τρικαλινές ιστορίες”…

Μια ιστορία που “βίωσε” σαν

Περισσότερα