Η Καλαμπάκα και το Καστράκι την εποχή του μεσοπολέμου

Ένα άρθρο του Ιωάννη Παπασωτηρίου στο περιοδικό “ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ” το έτος 1937 μέσα από με στοιχεία και φωτογραφίες περιγράφει την κατάσταση στην επαρχία Καλαμπάκας από την απελευθέρωση μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης.

(Το άρθρο παρατίθεται όπως είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα με

Περισσότερα