Είναι τα Τρίκαλα αυτά;

Και όμως είναι! Πρόκειται για μια φωτογραφία από τις πρώτες της πόλης (πιθανόν του Δημητρίου Μιχαηλίδη από την Ανδριανούπολη)στο ανάντι του ποταμού Ληθαίου. Σημείο προσανατολισμού είναι η οκτάκρουνη βρύση της Γούρνας που είχε κατασκευαστεί από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Ραδινό λίγα χρόνια μετά την Απελευθέρωση της πόλης. Το άνω κωνοειδές τμήμα της βρύσης καταστράφηκε στην πλημμύρα του 1907, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του ’20 η βρύση στέρεψε και ισοπεδώθηκε.

Δίπλα της διακρίνουμε ακόμη την ξύλινη κατασκευή που τότε δεν ήταν άλλη από την αρχική γέφυρα της Γούρνας και εξυπηρετούσε την διέλευση των πεζών κατά τους θερινούς μήνες. Δεξιά μια ακόμη πρόχειρη ξύλινη κατασκευή για την διέλευση του ποταμού από τους πεζούς, παρακείμενη του σημείου όπου σήμερα έχει κατασκευαστεί η γέφυρα Βούλγαρη στην πλατεία Βουβής.

Το εξαιρετικά καλαίσθητο και μεγαλόπρεπο κτίριο είναι πιθανότατα η τότε Αρχιεπισκοπή Τρικάλων.

Στο στιγμιότυπο Τρικαλινές πλένουν τα στρωσίδια σους στα νερά του ποταμού και στη συνέχεια τα απλώνουν για στέγνωμα στο παρακείμενο τοιχίο.

 

Από το αρχείο του Σωτήρη Κύρμπα

Σχετικές δημοσιεύσεις