Υπογράφηκε η σύμβαση για τη βελτίωση του δρόμου Βλαχάβα – Φλαμπούρεσι

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση προκειμένου  να ξεκινήσουν οι εργασίες βελτίωσης του  δρόμου Βλαχάβα -Φλαμπούρεσι, στο  Δήμο  Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων.  Το έργο χρηματοδοτείται με 800.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Υπογράψαμε τη σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την ασφαλή επικοινωνία των ανθρώπων στα ορεινά χωριά του Δήμου Μετεώρων  Βλαχάβα και Φλαμπούρεσι. Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, σχεδιάζουμε, χρηματοδοτούμε και υλοποιούμε έργα που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των ανθρώπων, διευκολύνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες και  βελτιώνουν την καθημερινότητα. Και οι άνθρωποι στα ορεινά έχουν δικαίωμα σε μια καλύτερη ζωή» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Το έργο  περιλαμβάνει εργασίες σε μήκος 1.800 μέτρων ως εξής:

-Χωματουργικά (με όλες τις απαραίτητες εκσκαφές για τη βελτίωση της οριζοντιογραφίας και της  μηκοτομής της οδού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης)

-Τεχνικά έργα(κατασκευάζονται σωληνωτοί οχετοί Φ60 και Φ100 και επενδεδυμένη τάφρος σε όλο το μήκος της οδού καθώς και οπλισμένοι τοίχοι αντιστήριξης σε δυσχερείς θέσεις όπου τα πρανή είναι ιδιαίτερα ψηλά) καθώς και

-Οδοστρωσία (προβλέπεται η κατασκευή υπόβασης με υγιές θραυστό υλικό λατομείου σε όλο το  μήκος της οδού).

Σχετικές δημοσιεύσεις