Πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών ζώων εφαρμόζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και του ζωικού κεφαλαίου ξεκινά, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός  υπέγραψε τη σύμβαση του ολοκληρωμένου προγράμματος περισυλλογής νεκρών ζώων. Το πρόγραμμα είναι τριετούς διάρκειας, με συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ,  χωρίς  οικονομική επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους και καλύπτει και τις  τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ξεκινά την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου τριετούς προγράμματος περισυλλογής νεκρών ζώων, με σημαντικά οφέλη. Το πρόγραμμα αποτελεί απότοκο του πρωτοποριακού πιλοτικού προγράμματος που εφάρμοσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας από το 2014 έως το 2020 και άνοιξε το δρόμο και σε άλλες Περιφέρειες να το εφαρμόσουν προς όφελος των κτηνοτρόφων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η Θεσσαλία αριθμεί τον μεγαλύτερο αριθμό αιγοπροβάτων και βοοειδών στη χώρα. Δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο με ένα τηλεφώνημα,  να καλεί τον Φορέα Διαχείρισης για να παραλάβει το νεκρό ζώο. Παράλληλα,  έχουμε μεριμνήσει ώστε να γίνονται αναλύσεις και έλεγχοι της αιτίας θανάτου σε ύποπτα περιστατικά για τον έγκαιρο εντοπισμό νόσων όπως η  σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και αιγοπροβάτων. Δημιουργείται έτσι ένα Μητρώο για τη  συστηματική καταγραφή κρουσμάτων και θανάτων. Είναι ένα κατεξοχήν φιλοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα, που βελτιώνει την ασφάλεια στους δρόμους,  προστατεύει  τη δημόσια υγεία και  εξυπηρετεί τους κτηνοτρόφους» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα οφέλη του προγράμματος

Με την υλοποίηση του προγράμματος επιτυγχάνεται:

-Η απομάκρυνση από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το οδικό δίκτυο και την ύπαιθρο των νεκρών ζώων, που αποτελούν εν δυνάμει ανοικτές εστίες μόλυνσης και απειλή για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία.

-Η ορθή διαχείριση όλων των ποσοτήτων των «κατασχεθέντων προϊόντων» (όπως ακατάλληλα τρόφιμα ή ζωικά υποπροϊόντα, για τα οποία δεν βρέθηκε ο παραγωγός/ κάτοχος τους και κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες αρχές)

-Η αποφασιστική συνδρομή στην υλοποίηση του προγράμματος των Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στη διατήρηση του υγειονομικού προφίλ της χώρας ως «χώρα ελεγχόμενου κινδύνου» και τη βελτίωση σε «χώρα αμελητέου κινδύνου», με σημαντικές ευεργετικές επιπτώσεις στο εμπόριο των προϊόντων ζωικής προέλευσης και στις εξαγωγές ζώντων ζώων

-Η αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας και της πραγματικής κατάστασης ως προς τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες στην Περιφέρεια και κατά συνέπεια στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας.

-Επίσης εξυπηρετούνται οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση των νεκρών ζώων λόγω του υψηλού κόστους.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. Την Περισυλλογή προς διαχείριση και αποτέφρωση ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

–   Πτωμάτων βοοειδών, αιγών και προβάτων, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, από τα οποία λαμβάνονται επιπλέον δείγματα εγκεφαλικού ιστού, συγκεκριμένα  βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών (ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών.

–   Πτωμάτων νεκρών βοοειδών, και αιγοπροβάτων που δεν εντάσσονται στα ζώα της προηγουμένης παραγράφου, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

–   Πτωμάτων νεκρών Χοίρων, Ιπποειδών και Πτηνών

  1. Την Περισυλλογή προς διαχείριση και αποτέφρωση ΛΟΙΠΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ και συγκεκριμένα:

–   Πτωμάτων όλων των ηλικιών των ζώων που ανευρίσκονται νεκρά κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου ή σε Δημόσιες ή Δημοτικές εκτάσεις.

–  Οι Κτηνοτρόφοι, ιδιοκτήτες ή το υπεύθυνο προσωπικό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων  μπορούν να απευθύνονται στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στο ακόλουθο τηλεφωνικό κέντρο: 2108960100 σε 24ωρη βάση. Απαραίτητα στοιχεία δήλωσης είναι: Αριθμός Ενωτίου Ζώου, Κωδικός Εκμετάλλευσης, το ΑΦΜ ιδιοκτήτη.

–  Οι υπεύθυνοι συντηρητές ή διαχειριστές του οδικού δικτύου καθώς και οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία ή στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος και στο ακόλουθο τηλεφωνικό κέντρο: 2108960100 σε 24ωρη βάση.

Σχετικές δημοσιεύσεις