«Πράσινο» το σχολικό κτίριο του 2ου Δημοτικού Οιχαλίας

Αναβαθμίζεται ενεργειακά με έργο 200.000 ευρώ που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ακόμη ένα  δημόσιο σχολείο στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων συγχρονίζεται με την εποχή και αποκτά πράσινο αποτύπωμα,  με έργο προϋπολογισμού 202.000 ευρώ που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Ξεκινά ο διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σκολείου Οιχαλίας,  με δικαιούχο και φορέα υλοποίησης του έργου, το Δήμο Φαρκαδόνας.

«Οι επενδύσεις σε εκπαιδευτικές υποδομές δεν είναι μόνο επενδύσεις στη γνώση, αλλά  επενδύσεις με προστιθέμενη αξία στην κοινωνική συνοχή και  στην ανάπτυξη» δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Με σχέδιο, συνέπεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, σε συνεργασία με τους Δήμους είμαστε κοντά στους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με  διαγενεακά έργα κι ένα πρωτόγνωρο πρόγραμμα αναβάθμισης παλιών σχολικών κτιρίων».

Οι παρεμβάσεις στο 2ο Δημοτικό Οιχαλίας

Αντικείμενο του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείο Οιχαλίας. Πρόκειται για υφιστάμενο σχολικό κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Ε, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

-Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα, συνθετικά με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.

-Εφαρμογή εξωτερικά του κτιρίου συστήματος θερμοπρόσοψης με εξηλασμένη πολυστερίνη

-Τοποθέτηση θερμομόνωσης εσωτερικά της στέγης και σε όλο το εύρος της πλάκας οροφής.

-Αποξήλωση του παλαιού λέβητα – καυστήρα και την εγκατάσταση νέου λέβητα φυσικού αερίου συμπύκνωσης.

Με τη λειτουργία του έργου αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ’ επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και της διαβίωσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Σχετικές δημοσιεύσεις