Νέο υπόγειο αρδευτικό σύστημα 20 χλμ αποκτά η Φαρκαδόνα

Προχωρούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου άρδευσης της κτηματικής περιοχής Φαρκαδόνας, με την κατασκευή υπόγειων αγωγών σε μήκος 20 χιλιομέτρων. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, ενέκρινε το πρακτικό  της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευή του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 1.123.901,35 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το κάνεις» δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς συμβούλους και τις υπηρεσίες,  προχωράμε με γρήγορο ρυθμό σε ένα έργο ζωής για την Πηνειάδα, το Κεραμίδι, την Κρήνη, τη Χρυσαυγή, το Γριζάνο, το Ζάρκο, τη Φαρκαδόνα, το Πετρόπορο. Στηρίζουμε τον αγροτικό τομέα με έργα ουσίας, ώστε οι άνθρωποι στον κάμπο να συνεχίσουν να μένουν στον τόπο τους και στην παραγωγική διαδικασία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Στοιχεία του έργου

Η Κτηματική περιοχή Φαρκαδόνας χωροθετείται νοτιοανατολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ανατολικά και Βόρεια συνορεύει με την Π.Ε. Λάρισας, ενώ νότια συνορεύει με την Π.Ε. Καρδίτσας. Το μελετώμενο έργο πρόκειται να κατασκευαστεί στις Δημοτικές Ενότητες Φαρκαδόνας, Οιχαλίας και Πελινναίων του Δήμου Φαρκαδόνας και στη Δημοτική Ενότητα Εστιαιώτιδας του Δήμου Τρικκαίων.  Το σύνολο των αρδευόμενων εκτάσεων που εξυπηρετείται στην περιοχή μελέτης, βρίσκεται υπό την αρμοδιότητα του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε.) και η άρδευση πραγματοποιείται  σήμερα από τις δεκαεφτά υφιστάμενες γεωτρήσεις οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το έργο αφορά στην υπογειοποίηση των υφιστάμενων αγωγών άρδευσης και στον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των υφιστάμενων γεωτρήσεων. Το συνολικό πραγματικό μήκος των αγωγών άρδευσης που θα υπογειοποιηθούν είναι περίπου 20.400 μέτρα και οι διατομές των αγωγών Φ110 έως Φ225, 10, 12, 50 και 16 ατμοσφαιρών και θα είναι στο σύνολό τους πλαστικοί από PVC-U. Επίσης ο εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης αφορά στην τοποθέτηση

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (INVERTER) στα αντλιοστάσια του Γ.Ο.Ε.Β. Σ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Οφέλη

Η υλοποίηση του έργου αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των μέσων και μεθόδων άρδευσης προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και την αντιμετώπιση της προβληματικής λειτουργίας των υφιστάμενων αρδευτικών αντλιοστασίων κατά τη διάρκεια κάθε αρδευτικής περιόδου. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται ορθολογικότερη διαχείριση του υπόγειου νερού αλλά και της ενέργειας που καταναλώνεται. Επιπλέον με τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων θα αποφευχθούν οι δαπανηρές και μακροπρόθεσμα μη αποτελεσματικές επεμβάσεις διαρκούς συντήρησης των εξοπλισμών των γεωτρήσεων εξαιτίας της παλαιότητας τους. Γενικά, οι επεμβάσεις πρόκειται να οδηγήσουν σε μείωση της σπατάλης και έλεγχο της καταναλισκόμενης ποσότητας αρδευτικού  νερού καθώς και σε αρτιότερη λειτουργία των συστημάτων για τη μείωση των φθορών αλλά και των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των υφιστάμενων αρδευτικών αντλητικών διατάξεων.

Σχετικές δημοσιεύσεις