Νέα μελέτη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε εκτάσεις γύρω από τη λίμνη Κάρλα

Τρία  νέα έργα για την εύρυθμη λειτουργία της λίμνης Κάρλα, δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο  Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση μελέτης και  των τευχών δημοπράτησης για τα εξής έργα:

-Απαιτούμενες εργασίες και κατασκευές για την εύρυθμη λειτουργία του Αντλιοστασίου Καναλίων της λίμνης Κάρλας για την αντιμετώπιση πλημμυρισμού ευρείας έκτασης και αγροτικών εκτάσεων έξω από το Α/Σ (κατασκευή λεκάνης συγκράτησης φερτών υλών στην είσοδο και απαιτούμενα Η/Μ έργα για την εύρυθμη λειτουργία του Αντλιοστάσιο Καναλίων).

-Διευθέτηση υφιστάμενης τάφρου σύνδεσης εξόδου σίφωνα Σ1 συλλεκτήρα Σ3 με τάφρο 1Τ (μήκους 1.9 km) ώστε οι απορροές από το σίφωνα να οδηγούνται προς την 1Τ χωρίς πλημμυρισμό των εκατέρωθεν εκτάσεων.

-Κατασκευή τάφρου ποδός δεξιού αναχώματος συλλεκτήρα Σ3 με παράλληλη αγροτική οδό στην περιοχή Καστρίου για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων των αγροτικών εκτάσεων της περιοχής, σε μήκος 0.9 km περίπου.

Σχετικές δημοσιεύσεις