Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας για ανέργους χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Καρδίτσα

Την ίδρυση και λειτουργία «Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών» χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Καρδίτσα. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη της νέας πιλοτικής Δομής, στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 110.260 ευρώ. Δικαιούχος και φορέας λειτουργίας του Κέντρου είναι η Αναπτυξιακή Καρδίτσας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Η δημιουργία του Κέντρου  εντάσσεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας (ΣΒΑΑ) «Καρδίτσα πόλη να ζεις».

«Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του,  στην Περιφέρεια Θεσσαλίας  εξελίσσεται ένα πρόγραμμα με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα, ύψους 91,2 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούμε από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. «Στόχος μας είναι οι πόροι που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινωνικό Ταμείο να φτάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, ώστε να είναι αποτελεσματικότεροι, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Στο νέο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 που σχεδιάσαμε με την πολιτική φιλοσοφία της συλλογικής ηγεσίας, δρομολογούμε  νέες κοινωνικές Δομές, προγράμματα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζουμε όλες τις καλές πρακτικές, δηλαδή τις δομές και υπηρεσίες με αποδεδειγμένη προσφορά και προστιθέμενη αξία στην κοινωνία και εντάσσουμε νέες δράσεις που απαντούν στις ανάγκες που έχει η κοινωνία σήμερα. Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο, τη Αναπτυξιακή Καρδίτσας, τους Αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακούς συμβούλους και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, χρηματοδοτούμε μια νέα Πιλοτική Δομή στην Καρδίτσα, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέχρι τις 31/10/2023, για την υποστήριξη ανέργων συνανθρώπων  μας. Επιπλέον δημιουργούμε τρεις νέες θέσεις εργασίας,  με ειδικούς επιστήμονες που  αναλαμβάνουν την  συμβουλευτική καθοδήγηση των ανέργων στην εργασιακή επιστροφή και την κοινωνική ένταξη» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων

Το «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας» αποτελεί μια πιλοτική νέα δομή προώθησης της επιχειρηματικότητας ανέργων και μελών ευπαθών ομάδων της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας. Το Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αξιοποιεί τις συνέργειες μεταξύ κοινωνικών υπηρεσιών, δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, φορέων επιχειρηματικότητας και δικτύων επιχειρήσεων. Στις υπηρεσίες του περιλαμβάνονται η υποστήριξη της δικτύωσης, της συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών ομάδων συμβάλλοντας στην ενεργό κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Κέντρου αναμένεται να παρασχεθούν υπηρεσίες σε τουλάχιστον 40 ανέργους ενώ προβλέπεται η πρόσληψη 3 στελεχών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων δύο Οικονομολόγοι και ένας Ψυχολόγος.

Η λειτουργία της Δομής εξυπηρετεί τον  Ειδικό Στόχο της ΣΒΑΑ «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΜΜΕ, της αυτοαπασχόλησης και ανάπτυξη της κοινωνικής και συνεργατικής επιχειρηματικότητας». Επίσης, είναι σε πλήρη συνάφεια με τον Ειδικό Στόχο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 «Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης με στόχευση στις καινοτόμες επιχειρήσεις».

Σχετικές δημοσιεύσεις