Ικανοποίηση Αγοραστού για τη νομοθετική ρύθμιση Βορίδη με την οποία αποκτούν δικαίωμα υπογραφής οι συμβασιούχοι κτηνίατροι

Δικαίωμα υπογραφής αποκτούν οι συμβασιούχοι κτηνίατροι με  νομοθετική ρύθμιση  που περνά το Υπουργείο Εσωτερικών και η οποία ικανοποιεί το αίτημα  που είχε θέσει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός  στη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης του με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη στην Αθήνα.  «Ευχαριστώ  τον Υπουργό για την άμεση ανταπόκριση  στο αίτημα της Περιφέρειας  Θεσσαλίας που αντιμετωπίζει πιεστικό πρόβλημα  λόγω της   υποστελέχωσης  των υπηρεσιών της» δηλώνει ο Περιφερειάρχης. «Η νέα νομοθετική ρύθμιση που φέρνει για ψήφιση στη Βουλή, με την οποία  παραχωρείται δικαίωμα υπογραφής στους κτηνιάτρους που  προσλαμβάνονται με 8μηνες συμβάσεις  αποδεικνύει  την ευελιξία  του Υπουργείου και το έμπρακτο ενδιαφέρον του  Υπουργού Μάκη  Βορίδη προσωπικά για τις ανάγκες  και τα προβλήματα του κτηνοτροφικού κόσμου. Ο Υπουργός  δίνει γρήγορα λύσεις με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την εύρυθμη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων» προσθέτει ο Κώστας Αγοραστός.

Συγκεκριμένα, στο υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών  με τίτλο «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις», περιλαμβάνεται το Άρθρο 22 «Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας κτηνιάτρου», το οποίο ορίζει τα εξής: «Στο προσωπικό των φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ α` και β` βαθμού, ειδικότητας κτηνιάτρου που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως οκτώ (8) μήνες, καθώς και στο ως άνω προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), χορηγείται δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότητάς τους, καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις».

Σχετικές δημοσιεύσεις