Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπονεί τη μελέτη για την ασφαλή λειτουργία της Κάρλας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Υποστηρικτικές Μελέτες για την έγκριση από τη Διοικητική Αρχή Φραγμάτων του Ταμιευτήρα Κάρλας»,  προϋπολογισμού 318.222 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων  Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Το έργο της Κάρλας είναι πολλαπλώς χρήσιμο» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Λειτουργεί αρδευτικά για εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα,  συμβάλλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση, στην αντιπλημμυρική προστασία, στη βαθμιαία ανάταση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, στη δημιουργία μικροκλίματος. Παράλληλα η πλούσια βιοποικιλότητα της λίμνης με  καταγεγραμμένα  184 διαφορετικά είδη πτηνών και 14 είδη  ψαριών, προσελκύει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων επισκεπτών και δημιουργεί προϋποθέσεις για την  αγροτουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Προχωράμε στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την εύρυθμη λειτουργία των έργων στην Κάρλα και εναρμονίζουμε το εμβληματικό έργο με την κείμενη νομοθεσία. Κάνουμε την Κάρλα πιο ασφαλή, πιο λειτουργική, πιο χρήσιμη  για τους αγρότες και το περιβάλλον» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Η μελέτη

Ο Ταμιευτήρας της Κάρλας κατασκευάσθηκε στο χαμηλότερο νοτιοανατολικό τμήμα της παλαιάς λίμνης Κάρλας και καταλαμβάνει έκταση 38.000 στρεμμάτων. Η διαμόρφωσή του έχει γίνει με την κατασκευή δύο αναχωμάτων ανατολικού και δυτικού μήκους 15 χλμ. περίπου. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2007, η πρώτη πλήρωσή του έγινε το 2009 και χρήζει συστηματικής παρακολούθησης με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας δρομολογεί τις διαδικασίες για την έγκριση του ταμιευτήρα της Κάρλας, υποβάλλοντας στη Διοικητική Αρχή Φραγμάτων τα στοιχεία που προβλέπονται για τη διενέργεια Επιθεώρησης Ασφαλείας.

Ο Φάκελος Έγκρισης του Ταμιευτήρα Κάρλας, ο οποίος βρίσκεται σε Στάδιο Λειτουργίας, σύμφωνα με το τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων, θα περιλαμβάνει:

-την υλοποίηση γεωτεχνικών και τοπογραφικών εργασιών υπαίθρου,

-τον καθορισμό Φορέα Λειτουργίας Φράγματος,

-το Σχέδιο Παρακολούθησης για το σύνολο των στοιχείων, οδηγιών και δράσεων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του φράγματος,

-το Σχέδιο Αντιμετώπισης Επικινδύνων Καταστάσεων και

-το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης, Μητρώο Φράγματος.

Σχετικές δημοσιεύσεις