Ευρωπαϊκός κόμβος και το 2021 η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Πριν από δύο χρόνια, η Επιτροπή των Περιφερειών  ξεκίνησε την πιλοτική φάση του RegHub, ενός δικτύου περιφερειακών κόμβων (RegHub) για τη χάραξη των πολιτικών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μέλος.  Μετά από μια θετική αξιολόγηση της απόδοσης του RegHub, η Επιτροπή των Περιφερειών ξεκινά τώρα την κύρια φάση του δικτύου (RegHub 2.0).

Μετά από επιστολή του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη κ. Κ. Αγοραστό ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα είναι μέλος του δικτύου και στην κύρια φάση του εκπροσωπώντας την Ελλάδα αφού από τα 46 νέα μέλη του, είναι η μοναδική Περιφέρεια από την Ελλάδα που επιλέχτηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

«Με ανοικτούς ορίζοντες, εξωστρέφεια και στρατηγικό σχεδιασμό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει σε πάνω από 15 ευρωπαϊκά προγράμματα με προστιθέμενη αξία στην κοινωνία και την οικονομία» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Επιλεχτήκαμε από την Επιτροπή των Περιφερειών  και είμαστε η μοναδική ελληνική περιφέρεια που και τη νέα προγραμματική είναι ευρωπαϊκός περιφερειακός κόμβος για την παρακολούθηση πολιτικών της ευρωπαϊκής επιτροπής σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και οι δημόσιες συμβάσεις. Καθημερινά το έργο της Περιφέρεια αναγνωρίζεται και διακρίνεται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Στην επιλογή συνετέλεσε η απόδοση της Περιφέρειας μας κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, η οποία συμμετείχε με την βοήθεια όλων των ενδιαφερομένων μερών, σε όλες τις διαβουλεύσεις του δικτύου συνεισφέροντας στις εκθέσεις εφαρμογής του δικτύου που κατατέθηκαν στα αρμόδια όργανα χάραξης των πολιτικών της Ε.Ε.

Η σημαντικότητα συμμετοχής στο δίκτυο έγκειται στο ότι η Περιφέρεια και τα ενδιαφερόμενα μέρη της έχουν προνομιακή θέση ως πηγές εμπειρίας χρήστη από πρώτο χέρι για αξιολογήσεις πολιτικής της ΕΕ. Επιπλέον  Περιφέρεια Θεσσαλίας θα είναι μέρος της υποομάδας RegHub της νέας πλατφόρμας Fit for Future (F4F) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, συνεπώς, θα έχει ακόμη μεγαλύτερο και άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της νομοθεσίας. Η πλατφόρμα Fit for Future είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, η οποία θα βοηθήσει την Επιτροπή να απλοποιήσει την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, να μειώσει το διοικητικό φόρτο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ θα παραμείνει μελλοντική.

Περίπου τα δύο τρίτα της νομοθεσίας της ΕΕ υλοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Κατά συνέπεια, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαθέτουν πολύτιμη εμπειρία από πρώτο χέρι στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, σε στενή επαφή με τοπικές επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία πολιτών και τους πολίτες. Μέσω των γνωμοδοτήσεών της, η ΕτΠ εκφράζει επισήμως τη θέση των τοπικών και περιφερειακών αρχών επί των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ. Παρά ταύτα, είναι αναγκαία η αξιοποίηση τόσο της γνώσης των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε πρωιμότερο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ, όσο και της εμπειρίας τους όσον αφορά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας. Όντας η επίσημη φωνή των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ και μέσω του θεσμικού της ρόλου, η ΕτΠ βρίσκεται σε ιδανική θέση προκειμένου να συνενώσει τις συνεισφορές όλων των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/new-reghub-2-0-members.aspx

Σχετικές δημοσιεύσεις