Μαθήματα Πολιτικής Προστασίας στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκε στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων δράση  σε θέματα πολιτικής προστασίαςμε τη συνεργασία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου  και της  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι αρχιπυροσβέστες κ. Νιανιάς Χρήστος και κ. Τρουμπούκης Ευάγγελος από την  Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων επισκέφθηκαν το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων και ενημέρωσαν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς για μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε έκτακτες ανάγκες όπως σεισμοί, φυσικές καταστροφές, θεομηνίες, τεχνολογικά ατυχήματα και γενικότερα για θέματα  που άπτονται της ασφαλούς λειτουργίας  της σχολικής μονάδας. Παράλληλα έγινε εκ νέου αναφορά στους σταθμούς συγκέντρωσης του σχολείου σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών  και τα πρώτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.

Οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλα τα παραπάνω θέματα από εξειδικευμένους  και έμπειρους ανθρώπους τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι μαθητές/τριες ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν και για το επάγγελμα του πυροσβέστη και τον διαφορετικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί  μια έκτακτη ανάγκη.

Το Σχολείο ευχαριστεί το Πυροσβεστικό  Σώμα Τρικάλων και ιδιαίτερα τον κ. Νιανιά και κ. Τρουμπούκηπου ήρθανστο 5ο Γυμνάσιο για να παραδώσουν μαθήματα πολιτικής προστασίας και πυρόσβεσης και έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά μας να πληροφορηθούν, να ενημερωθούν, να μάθουν και να συνειδητοποιήσουν τι πρέπει να κάνουν  σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Επίσης ευχαριστούμε πολύ το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που βοήθησε στη διοργάνωση της δράσης και συνέβαλε στην επιτυχία της.

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις