Τρεις νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Τρικκαίων

Νέους αντιδημάρχους στον Δήμο Τρικκαίων όρισε από την 1η Νοεμβρίου 2021 ο Δήμαρχος, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Πρόκειται για τους Γιώργο Καταβούτα (Τεχνικών Υπηρεσιών), Χριστόφορο Ρόμπο (Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας) και Νίκο Σακκά (Κοινωνικής Μέριμνας).

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων ευχαρίστησε τους απελθόντες Βασιλένα Μητσιάδη, Γιώργο Ζιώγα και Γεωργία Κοτρώνη – Μπαλοδήμου για τη μέγιστη συνεισφορά τους στον Δήμο Τρικκαίων τα δύο προηγούμενα χρόνια από τους τομείς ευθύνης τους, επισημαίνοντας το σημαντικό και πλούσιο έργο που επετέλεσαν σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Ευχήθηκε, δε, «καλή θητεία» στους νέους αντιδημάρχους, τονίζοντας τη σημασία της συνέχισης της σκληρής δουλειάς για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Συγκεκριμένοι, οι έμμισθοι αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν καθήκοντα από την 1η Νοεμβρίου 2021 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, αλφαβητικά ως εξής:

Ο Γιώργος – Κωνσταντίνος Καταβούτας αναλαμβάνει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

β) Την έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας, την τήρηση συγκεκριμένου συστήματος περιοδικής συντήρησης και τήρησης των προβλεπόμενων προδιαγραφών ασφαλείας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τον έλεγχο αδειοδότησης και πιστοποίηση, την ίδρυση νέων, τη φύλαξη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια των παιδικών χαρών του Δήμου.

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

δ) Ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.

Ο Χριστόφορος (Φόρης) Ρόμπος αναλαμβάνει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών

– της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών,
– του Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

β) Την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των αρμοδιοτήτων επί θεμάτων λαϊκών αγορών του Δήμου Τρικκαίων

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ο Νίκος Σακκάς αναλαμβάνει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, με αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.

β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Αναπροσαρμογή αρμοδιοτήτων
Επίσης ο κ. Παπαστεργίου προχώρησε σε ανακατανομή αρμοδιοτήτων σε άλλους αντιδημάρχους.

Συγκεκριμένα:

Μεταβίβασε στον αντιδήμαρχο Οικονομικών

– Διοίκησης Δημήτρη Βασταρούχα και τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των προϊσταμένων διευθύνσεων, αυτοτελών τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων καθώς και των υπαλλήλων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Δήμαρχο.

– Την διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τρικκαίων.
Ανακατένειμε αρμοδιότητες αντιδημάρχων ως εξής:

Στον Γιάννη Οικονόμου Ιωάννη του Αθανασίου, αντιδήμαρχο Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής,:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.

β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Στη Εφη Λεβέντη, αντιδήμαρχο Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού

β) Τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Σχετικές δημοσιεύσεις