Ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά καλωσορίζουν την ψηφιακή εποχή

Η MYARTIST παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Team of Art στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 στις 18:00, η MYARTIST θα παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Team of Art στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα.

Ένα πρόγραμμα που έχει στόχο την προώθηση του πολιτισμού της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενίσχυση και τη διεύρυνση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών και τη βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών μεταξύ των ενηλίκων.

Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει ο Art director και Project manager της MYARTIST, Στέλιος Χαρίσης, ο οποίος θα αναλύσει ένα προς ένα τα εργαλεία που προσφέρει το πρόγραμμα στις/στους εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων – MSc στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Μαρία Τσιούτσια, θα αναλύσει τον ρόλο του εικονικού μουσείου στη σύγχρονη εποχή.

Πολύτιμοι αρωγοί στην προσπάθεια της MYARTIST είναι το Κέντρο Έρευνας, Μουσείο Τσιτσάνη Τρικάλων, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων και ο Δήμος Τρικκαίων.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα #Team_of_art

Η πρόσβαση στην τέχνη και τον πολιτισμό αποτελεί μέρος των βασικών δεξιοτήτων και επιτρέπει τη συμπληρωματική μάθηση της ανάγνωσης και της γραφής. Το ζήτημα της προσβασιμότητας μιας εικόνας, τόσο στην αίσθηση όσο και στην κατανόησή της, τίθεται τόσο σε φυσική όσο και σε ψηφιακή μορφή. Για να είναι πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς, η προσβασιμότητα της εικόνας πρέπει να είναι προσπελάσιμη από άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αναπηρίες κ.λπ.

‘Έχοντας αυτό κατά νου, η ομάδα του Team of Art στοχεύει να επιτύχει τα εξής:

– Την εφαρμογή μιας αφηγηματικής και εικαστικής προσέγγισης στην παρουσίαση έργων τέχνης για μαθήτριες/μαθητές με ελάχιστα ή καθόλου προσόντα και ειδικές ανάγκες. Πράγματι, τα κοινά-στόχοι του έργου έχουν γενικά ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση στον πολιτισμό και οι βασικές τους δεξιότητες (ανάγνωση και γραφή) δεν έχουν αποκτηθεί ή δεν έχουν αποκτηθεί καλά. Το περιεχόμενο μιας εικονικής έκθεσης που χρησιμοποιεί τους συνήθεις κώδικες διαμεσολάβησης (προβολή του έργου, ετικέτα) μπορεί γρήγορα να αποδειχθεί απρόσιτο. Η παρουσίαση των έργων μέσω ενός αφηγηματικού πειραματισμού λειτουργεί προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης προσβασιμότητας και ένταξης.

–  Να συνδυάσει την πρόσβαση στον ευρωπαϊκό πολιτισμό με την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων.

Το κοινό-στόχος του έργου έχει γενικά ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση στα βιβλία και την πολιτιστική κληρονομιά, τα οποία, ωστόσο, αποτελούν σπουδαίους φορείς μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης. Γι’ αυτό το λόγο, η πρόκλησή μας είναι να συνδυάσουμε μια προσιτή, αφηγηματική και διαδραστική παρουσίαση των έργων τέχνης με μια «εύκολη στην ανάγνωση και την κατανόηση» γλώσσα (που ορίζεται στο επίπεδο Β’ από το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες [ΚΕΠΑ]) και να συμβάλουμε έτσι στη μετάδοση μιας κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενσωμάτωση των ακροατηρίων με μικρή ή καθόλου παραδοσιακή πρόσβαση στην κληρονομιά αυτή.

– Την ενθάρρυνση καινοτόμων μορφών πολιτιστικής διαμεσολάβησης και κατάρτισης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Οι επαγγελματίες της κατάρτισης και της διαμεσολάβησης (εκπαιδευτικοί, εκπαιδεύτριες/υτές, διαμεσολαβήτριες/-ητές) δε γνωρίζουν πάντα τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογικών καινοτομιών (λογισμικό ψηφιακών εκδόσεων, κινούμενα σχέδια έργων κ.λπ.) για την κατασκευή σύγχρονου υλικού που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και στόχους τους.

Λίγα λόγια για τη #MYARTIST

Η MYARTIST είναι μια Κοιν.Σ.Επ. που ιδρύθηκε το 2018 και ειδικεύεται στη δημιουργία μιας βιώσιμης σταδιοδρομίας για κάθε καλλιτέχνη και στην επανένταξη μειονεκτούντων και περιθωριοποιημένων καλλιτεχνιδών/καλλιτεχνών (ατόμων με αναπηρία, μακροχρόνια ανέργων, πρώην κρατουμένων, κ.λπ.).

Παράλληλα, προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε καλλιτέχνιδες/καλλιτέχνες, ενώ ταυτόχρονα καλεί τις εταιρείες να «υιοθετήσουν» έναν καλλιτέχνη και να αναλάβουν τα λειτουργικά του έξοδα (για τη δημιουργία ενός πίνακα, ενός γλυπτού, τη διοργάνωση μιας έκθεσης, κ.λπ.).

Από τη συνέργεια μεταξύ της εταιρείας και της/του καλλιτέχνιδας/καλλιτέχνη γεννιέται μια πρωτοφανής συλλογή έργων τέχνης, μια εξαιρετική και πρωτοποριακή μαρτυρία της επιχειρηματικής ταυτότητας και της/του καλλιτέχνιδας/καλλιτέχνη.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

18.00 – 18.15 Εγγραφές

18.15 – 18.30 Καλωσόρισμα, Χαιρετισμοί, παρουσίαση Ατζέντας

18.30 – 18.45 «Η ιστορία μίας παρέας που αποφάσισε να κάνει την τέχνη προσβάσιμη», Άρης Χαλκιάς, Communication & Media Manager της MYARTIST

18.45 – 19.15 «Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράμματος TEAM of ART (ανάλυση των εργαλείων που προσφέρονται στις/ στους εκπαιδευτικούς)», Στέλιος Χαρίσης, Art director/Project manager της MYARTIST

19.15 – 19.30 Διάλειμμα

19.30 – 19.45 «Ο ρόλος του εικονικού μουσείου στη σύγχρονη εποχή», Μαρία Τσιούτσια, Προϊσταμένη

Τμήματος Πολιτισμού Δήμου Τρικκαίων – MSc Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

19.45 – 20.00 Συζήτηση με τις/τους παρευρισκόμενες/-μενους – Χαιρετισμός

 

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Σχετικές δημοσιεύσεις