Νέες αιτήσεις για το ΚΗΦΗ Δ. Τρικκαίων

Αίτηση συμμετοχής για ωφελούμενους/ες του ΚΗΦΗ Δ. Τρικκαίων θα πρέπει να υποβάλλουν οι δυνητικά επιλαχόντες/ουσες ωφελούμενες/ους.

Πρόκειται για το έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ/ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», στο οποίο ο Δήμος Τρικακίων είναι ανάδοχος και το οποίο είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού –ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας» .

Η αίτηση υποβάλλεται στα κεντρικά γραφεία της Δομής, στο τέρμα της οδού Μυροφύλλου στη συνοικία του Αγίου Οικουμενίου (Σεισμόπληκτα), που συστεγάζεται με το Β’ Παράρτημα ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:00-15:00 στα χώρο της Δομής ή στον τηλεφωνικό αριθμό 24310-75551.

Για όσους/ες αδυνατούν να μετακινηθούν προβλέπεται η κατ’ οίκον επίσκεψη και η συμπλήρωση της αίτησης από στέλεχος της δομής. Αιτήσεις υποβάλλονται όλο το χρόνο σύμφωνα με τις ανάγκες της δομής.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) «Η ΤΡΙΚΚΗ» είναι Μονάδα δωρεάν ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων (άνω των 65 ετών)  δυναμικότητας 25 ωφελούμενων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λπ.) και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει.

Σκοπός του ΚΗΦΗ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών.

Η Δομή στελεχώνεται με μία νοσηλεύτρια, δύο κοινωνικούς φροντιστές και μία εργαζόμενη ως βοηθητικό προσωπικό.  Επίσης, το Κέντρο διαθέτει οδηγό καθώς και μικρό λεωφορείο για τη μεταφορά των ωφελουμένων προς το Κέντρο.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Σχετικές δημοσιεύσεις