Η Δημοτική Παράταξη «Μαζί για τα Τρίκαλα» για τις ανεμογεννήτριες στον Ασπροπόταμο

Οι θέσεις της Δημοτικής Παράταξης «Μαζί για τα Τρίκαλα»  για τις Α/Γ στον Ασπροπόταμο όπως κατατέθηκαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο για ψηφοφορία αλλά η δημοτική αρχή καταψήφισε παραπέμποντας το θέμα στη συγκρότηση επιτροπής για το σχηματισμό κειμένου βάζοντας στο πλαίσιο του κειμένου τον ενεργειακό χάρτη της χώρας.

Αξιότιμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Ως Δήμος Τρικκαίων οφείλουμε να λάβουμε μια ξεκάθαρη θέση ως προς το ζήτημα της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στον Ασπροπόταμο. Καίτοι η περιοχή δεν ανήκει στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας, οι δεσμοί που μας ενώνουν με την περιοχή είναι στενοί, τόσο λόγω της εγγύτητας των περιοχών, της καταγωγής πολλών δημοτών μας από την περιοχή.

Φυσικά δεν αμφισβητούμε την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή κρίση ούτε και την ανάγκη αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προς τούτο άλλωστε και οφείλουμε να δεσμευτούμε ως Δήμος Τρικκαίων ότι θα αξιοποιήσουμε ανανεώσιμες και εναλλακτικές μορφές ενέργειας σε κάθε δυνατή περίπτωση στα πλαίσια των εργασιών μας.

Εν τούτοις, δεν γίνεται να αντιλαμβανόμαστε την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος και την ανάγκη ανάπτυξης ΑΠΕ ως πρακτικές αντικρουόμενες μεταξύ τους. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η μαζική αυτή αντίδραση ως προς τα υπό αδειοδότηση έργα. Το σκοπούμενο θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη των ΑΠΕ με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή επέμβαση στον φυσικό πλούτο της χώρας μας. Το φυσικό μας περιβάλλον δεν είναι μόνο το πράσινο που βλέπουμε στις πλαγιές των βουνών αλλά και τη βιοποικιλότητα που αναπτύσσεται σε μία περιοχή. Και ειδικά όσον αφορά την ηπειρωτική Ελλάδα, το φυσικό μας περιβάλλον αποτελεί ένα μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα. Ο πιο ζημιογόνος παράγοντας τόσο για την φθορά του φυσικού μας περιβάλλοντος όσο και για την ενεργειακή κρίση είναι ο ίδιος ο άνθρωπος.

Το τίμημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών και των συνοδών έργων σε μια περιοχή όπως αυτή του Ασπροποτάμου, είναι πολύ μεγάλο. Η ίδια η λειτουργία των ανεμογεννητριών αποτελεί απειλή για τα είδη, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσκρουση των πτηνών και χειροπτέρων αλλά και εκτόπιση τους από την περιοχή. Ταυτόχρονα, υπάρχει μηδαμινή δυνατότητα αποκατάστασης για  το τσιμέντο που θα επιρριφθεί για τις βάσεις των ανεμογεννητριών, ενώ δεν υπάρχει και πρόβλεψη για το τι θα απογίνει με τα κουφάρια των ανεμογεννητριών. Πολύ πιο σημαντικές όμως είναι οι επιπτώσεις των συνοδών έργων. Η διάνοιξη των μεγάλων δρόμων θα επιφέρει αύξηση της προσβασιμότητας σε «παρθένες» περιοχές, αύξηση της όχλησης, κατακερματισμό του ενδιαιτήματος, απειλή για τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενδημικών ειδών, διατάραξη των μορφολογικών στοιχείων του βουνού, αποψίλωση δέντρων κ.ά..

Αφουγκραζόμενοι λοιπόν, και τις έντονες αντιδράσεις και την αγωνιώδη προσπάθεια σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας του Ασπροποτάμου για την απειλή της διατάραξης του σπάνιου και προστατευόμενου ως δίκτυο NATURA οικοσυστήματος της περιοχής, για την διαφύλαξη της φυσικής ομορφιάς και των μνημείων φύσης των βουνών μας, για την αναπτυξιακή αειφόρο προοπτική των περιοχών μας. αιτούμαστε το Δημοτικό μας Συμβούλιο να πάρει θέση και να μην αρκεστούμε στη βολική σιωπή, μόνο και μόνο με τη λογική ότι η περιοχή του Ασπροποτάμου δεν ανήκει στο Δήμο μας.

Προκρίνουμε την χωροθέτηση των ανεμογεννητριών με τέτοιο τρόπο ώστε να υφίσταται η μικρότερη δυνατή επέμβαση στο φυσικό μας περιβάλλον. Λέμε «ΝΑΙ» στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη χωροθέτηση, αλλά λέμε «ΟΧΙ» στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στον Ασπροπόταμο, λέμε «ΟΧΙ» στην επικείμενη καταστροφή του φυσικού πλούτου της περιοχής αλλά και κάθε άλλης περιοχής στην οποία η φθορά είναι τόσο ασύμμετρα μεγάλη.

Η δημοτική ομάδα «Μαζί για τα Τρίκαλα»

Σχετικές δημοσιεύσεις