Δ. Τρικκαίων: Έργα σε Ελληνόκαστρο και Μεγαλοχώρι

Σημαντικά έργα για το Ελληνόκαστρο και το Μεγαλοχώρι υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων. Ο Δήμαρχος, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπέγραψε την ανάθεση στους εργολάβους που αναδείχθηκαν από τη σχετική κλήρωση, των δύο έργων.
Πρόκειται για:
1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Το έργο σχετίζεται με αποκατάσταση δρόμων στο χωριό Ελληνόκαστρο (απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, αποκατάσταση  με ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση).
Στόχος είναι, να βελτιωθεί η καθημερινότητα των κατοίκων, μέσω της βελτίωσης της κίνησής τους στους δρόμους του χωριού.

Το έργο ανέλαβε η εταιρεία «ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ» με προϋπολογισμό 7.250 € (με ΦΠΑ) στον

  1. «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»

Αυτό το έργο αφορά στη βελτίωση της κίνησης των κατοίκων στα πεζοδρόμια.

Πρόκειται για δύο έργα:

α) κατασκευή και πλακόστρωση πεζοδρομίου με πλάκες τσιμέντου, κατασκευή ρείθρων και κρασπέδων.

β) συνοδά έργα (τσιμεντοσωλήνες κ.α.)α.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.000 € (με ΦΠΑ) και η ηλεκτρονική κλήρωση ανέδειξε ως εργολάβο την εταιρία «Π. ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τα έργα που έχει προγραμματίσει σε όλα τα χωριά, ώστε να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων, δίνοντας λύσεις σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Τα χρήματα για τα έργα προέρχονται από τα ταμεία του Δήμου

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Σχετικές δημοσιεύσεις