Αιτήσεις ωφελουμένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Τρικκαίων

Σε ανανέωση του καταλόγου ωφελουμένων από τις δράσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου προχωρούν ο Δήμος Τρικκαίων και η Συνειρμός αμκε. Η δομή που εξυπηρετεί και συνδράμει συμπολίτες παρέχοντας προϊόντα, όπως είδη διατροφής, απορρυπαντικά, χαρτικά κ.α., συνεχίζει την προσφορά της με τον νέο κατάλογο ωφελουμένων.

Για να ενταχθεί κάποιος/α στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ χρειάζεται  να προσκομίσει τα παρακάτω Δικαιολογητικά:

  1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Ε1- Ε9 ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει Φορολογική Δήλωση), ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Υ.
  4. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (αν υπάρχει)
  5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (αν υπάρχουν)

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικά και θα τηρηθούν απολύτως οι κανόνες που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020  έως και την  Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στη συνοικία του Αγ. Οικουμενίουτηλ. 24310 26880 (Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 11 π.μ. ως τις 2μ.μ.).

Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ξανά Αίτηση:

  • Όσοι/όσες είναι ενταγμένοι/ες, οι ίδιοι/ες ή άλλο μέλος της οικογένειάς τους, στο ΤΕΒΑ ή λαμβάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
  • Όσοι/όσες είναι ωφελούμενοι/νες του Κοινωνικού Παντοπωλείου από την 1η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και σήμερα.

 

*Μετά την υποβολή της Αίτησης, θα πραγματοποιηθεί Κοινωνική Έρευνα, με κατ’ οίκον επίσκεψη, από το προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας της δομής.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις