Άλλα τέσσερα έργα σε χωριά του Δ. Τρικκαίων

Τέσσερα χωριά του Δήμου Τρικκαίων «είδαν» εγκρίσεις για έργα στην περιοχή τους. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου υπέγραψε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων ηλεκτρονικών κληρώσεων (όπως προβλέπει ο νόμος) για έργα σε Πατουλιά, Κ. Ελάτη, Πρόδρομο και Ράξα. Όλα τα έργα θα γίνουν με χρήματα του Δήμου.
Αναλυτικά τα έργα ανά χωριό:
Πατουλιά – Ανάπλαση πλατείας

Πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοινότητας Πατουλιάς», με προϋπολογισμό 10.000 € με ανάδοχο την εταιρεία «Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ – Κ. ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε.».
Το έργο αφορά σε αναμόρφωση της πλατείας, με αποξήλωση των κατεστραμμένων πλακών και αντικατάστασή τους με νέες, ώστε να βελτιωθεί η εικόνα για κατοίκους και επισκέπτες.

Κ. Ελάτη – Εργα στο κοιμητήριο

Το έργο ονομάζεται «Εργασίες περίφραξης νεκροταφείου Τ.Κ. Κάτω Ελάτης» προϋπολογισμού 7.250€ και το ανέλαβε η εταιρεία «ΛΥΚΑΩΝ Ε.Ε.».
Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση της υπάρχουσας περίφραξης του νεκροταφείου, καθώς και τσιμεντόστρωση τμημάτων εντός του κοιμητηρίου.

Πρόδρομος – Οδοποιία

Πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο «Βελτίωση προσβασιμότητας εσωτερικής οδοποιίας οικισμού κοινότητας Προδρόμου» προϋπολογισμού 15.000 €  με ανάδοχο την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» .
Το έργο αφορά στην εκ νέου διαμόρφωση και συντήρηση της ασφάλτου σε δρόμους του χωριού, με τις κατάλληλες και απαραίτητες εργασίες.

Ράξα – Ανάπλαση πλατείας

Το έργο ονομάζεται «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας κοινότητας Ράξας» με προϋπολογισμό 8.000 € (με ΦΠΑ) και ανάδοχο την εταιρεία «ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟ ΙΩΑΝΝΗ»

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

– Ράμπα για άτομα με κινητικά προβλήματα

– Απομάκρυνση περιπτέρου

– Αντικατάσταση πλακόστρωσης όπου απαιτείται

– Δημιουργία πεζοδρομίου στη στάση απέναντι της πλατείας

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Σχετικές δημοσιεύσεις