Ομόφωνο «ΟΧΙ» του Δ.Σ. Πύλης στα αιολικά πάρκα

Σημαντικές αποφάσεις έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης στην τελευταία Συνεδρίαση της χρονιάς.

Συνεδρίαση που έγινε με τηλεδιάσκεψη στις 28 Δεκεμβρίου 2020.

Ψηφίστηκε Ομόφωνα, από όλες τις πτέρυγες του Δημοτικού Συμβουλίου, η αρνητική θέση του Δήμου στην κάθε μορφής εγκατάσταση ανεμογεννητριών και στην λειτουργία αιολικών πάρκων.

Και τούτο με αφορμή την τοποθέτηση ανεμολογικού ιστού στην Κοινότητα Παλαιοκαρυάς, σε δημόσια δασική έκταση, χωρίς καν να ενημερωθεί ο Δήμος, χωρίς να υπάρξει καμία προειδοποίηση.

Βέβαια έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς το Δασαρχείο Τρικάλων για να διαπιστωθεί πως έλαβε η τεχνική εταιρία ΤΕΡΝΑ άδεια για την εγκατάσταση του ανεμολογικού ιστού. Και θα υπάρχει συνέχεια.

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός του Δήμου Πύλης για το έτος 2021 που έρχεται.

Προϋπολογισμός που παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:

Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του έτους θα ανέρχονται στο ποσό του 1.000.000,00€, με τα ως τώρα δεδομένα να δείχνουν ότι μπορεί να είναι αυξημένα κατά 200.000,00€, ικανά να χρηματοδοτήσουν τον προϋπολογισμό του 2021.

Οι υποχρεώσεις μας προς τρίτους στο τέλος του 2020, σε συνάρτηση με την επιχορήγηση για τις δικαστικές αποφάσεις θα  ανέρχονται στο ύψος των 180.000,00€ περίπου.

Οι δανειακές μας υποχρεώσεις επίσης εξυπηρετούνται ομαλά , ύστερα από την αναχρηματοδότηση που πετύχαμε το 2016, δίνοντας ρευστότητα και ανάσα στο Δήμο και θα ανέρχονται στο τέλος του 2020 στο ύψος των 5.310.000,00€.

@ Στον Προϋπολογισμό του 2021 έχουμε καταγράψει ποσό ύψους 600.000,00€  για την εκπόνηση μελετών.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας δήλωσε σχετικά:

«Ο Προϋπολογισμός κάθε Δήμου και η ψήφιση του είναι μία κορυφαία πολιτική απόφαση.

Ο Προϋπολογισμός για τη χρονιά που έρχεται είναι προσαρμοσμένος στην σημερινή πραγματικότητα.

Στηρίζεται στην διαφάνεια, στην ειλικρίνεια των στοιχείων, στον ρεαλισμό, στην συνέπεια και στην συνέχεια.

Μέσα του βέβαια περιέχει αναπτυξιακό και κοινωνικό χαρακτήρα.

@ Δεν δημιουργούμε καμία αύξηση στα Δημοτικά τέλη κάθε είδους.

Τα έσοδα που θα προκύψουν από την διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων σπιτιών και οικημάτων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά με ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των δημοτών μας.

 

@ Χτίζουμε πάνω στο Τεχνικό Πρόγραμμα που ψηφίσαμε προ ολίγων ημερών.

Με τις χρηματοδοτήσεις σίγουρες και εξασφαλισμένες.

Όμως έχουμε την δυνατότητα και αυτό θα κάνουμε.

Κάθε φορά που θα έχουμε καινούργιες εντάξεις έργων στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, θα τροποποιούμε τον Προϋπολογισμό και θα κάνουμε εγγραφή των καινούργιων εσόδων.

Σας γνωρίζω ότι θα συμμετέχουμε σε κάθε πρόσκληση- πρόκληση του παραπάνω Προγράμματος.

Με συγκεκριμένο στόχο. Με πλήρεις φακέλους.

Όλα αυτά βρίσκονται στον Προϋπολογισμό  και στον σχεδιασμό του 2021.

Ξέρω ότι η Αντιπολίτευση δεν θα ψηφίσει τον Προϋπολογισμό του 2021.

Δεν πειράζει.

Αν το έκανε άλλωστε δεν θα είχε λόγο ύπαρξης.

Καλή χρονιά…».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

 

Σχετικές δημοσιεύσεις