Ξεκίνησε η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων του Δήμου Πύλης

Ο Δήμος Πύλης ενημερώνει τους κατοίκους του που έχουν πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) της 18ης/09/2020 ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων πολιτών μέσω της χορήγησης:

 • Επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών(600 ευρώ και επιπλέον 600 ευρώ για πολύτεκνους και Άτομα με Αναπηρία) σε δημότες που οι κύριες κατοικίες τους έχουν πληγεί και η παραμονή τους σε αυτές θεωρείται αδύνατη.
 • Επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών στις κύριες κατοικίες τους και/ή αντικατάστασης της οικοσκευής τους (μέχρι 6.000 ευρώ).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι δημότες μπορούν να τα προμηθεύονται από τα γραφεία των ΚΕΠ του Δήμου Πύλης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Πύλης www.dimospylis.gr.

Μετά την υποβολή των αιτημάτων, αρμόδια Επιτροπή θα διενεργήσει αυτοψίες στις δηλωμένες στην αίτηση των δικαιούχων ως πληγείσες κατοικίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2431352119, 2434350313, 2434350125, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων λήγει ένα μήνα από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής (πλημμύρες).

 

Δικαιολογητικά

 

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την ΚΥΑ 33862/06-05-2019, για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 

Α)   Για το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών:

 1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου .
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

 

 • Για την εφάπαξ χορήγησης επιδόματος ποσού 600,00 € σε ειδικές κατηγορίες πληγέντων:
 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για πολύτεκνους).
 2. α. Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ (για άτομα με αναπηρία) ή

β. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ (για άτομα με αναπηρία).

 

Β)   Για το επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής:  (αφορά μόνο στην πρώτη κατοικία):

 

 1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου .
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους.
 4. Τελευταία υποβληθείσα δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9).
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ποσοστού συνιδιοκτησίας και χρήσης (μόνο σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας).
 7. Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης ετέρου συνιδιοκτήτη για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης (μόνο σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας). Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
 8. Μισθωτήριο συμβόλαιο (μόνο σε περίπτωση που η πρώτη κατοικία είναι μισθωμένη).

 

γ)   Για το επίδομα σε άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω:

 

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Γνωμάτευση – Βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ. στην οποία να αναφέρεται ότι ο/η αιτών/ούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη η οποία προκλήθηκε εξαιτίας της φυσικής καταστροφής.
 4. Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

 

Προθεσμία υποβολής αίτησης: Χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις