Κοινό “Πράσινο Σημείο” θα αποκτήσουν οι Δήμοι Μουζακίου και Πύλης

Σε έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μουζακίου και Δήμου Πύλης για την υποβολή από κοινού πρότασης για την δημιουργία και λειτουργία Πράσινου Σημείου αποφάσισαν τα δύο Δημοτικά Συμβούλια στις τελευταίες δια περιφοράς συενδριάσεις τους.

Σύμφωνα με το KarditsaLive.Net το Πράσινο Σημείο θα δημιουργηθεί στη Θέση «Λιβάδια» του Δήμου Πύλης, σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 8.000 τμ, ιδιοκτησίας του Δήμου Πύλης, το οποίο ευρίσκεται παραπλεύρως του ήδη λειτουργούντος Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ Πύλης).

Η εμβέλεια που θα καλύπτει πληθυσμιακά κατ’ εκτίμηση για το Δήμο Πύλης είναι 8.788 κάτοικοι (σύνολο απογραφής 2011 14.343 κάτοικοι) δηλαδή ποσοστό 61% ενώ για το Δήμο Μουζακίου η εμβέλεια θα είναι 4.979 κάτοικοι (σύνολο απογραφής 2011 13.122 κάτοικοι) δηλαδή ποσοστό κάλυψης 38%.

Σύμφωνα με μελέτη η αναλογία των – εκτιμώμενων- ποσοτήτων συλλεγόμενων υλικών στο Πράσινο Σημείο για τους δύο Δήμους θα είναι κατ’ αναλογία 65.24% για το Δήμο Πύλης και 34,76% για το Δήμο Μουζακίου και αντίστοιχα θα επιμερίζεται η συμμετοχή των δύο δήμων στα λειτουργικά κόστη.

Τα Πράσινο Σημείο στην Πύλη αναμένεται να ξεκινήσει να κατασκευάζεται το 2021 και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του 2022. Για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου θα απαιτηθούν τρία άτομα και το κόστος αμοιβής τους θα είναι περί τα 48.000 ευρώ κατ’ έτος.

Πηγή: karditsalive.net

Σχετικές δημοσιεύσεις