Δήμος Πύλης: Ξεκινούν οι αιτήσεις της Αγροτικής Εστίας

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.06.2020 ξεκινούν οι αιτήσεις της Αγροτικής Εστίας για διακοπές για τους ασφαλιστικά ενήμερους και συνταξιούχους του ΟΓΑ. Οι αιτήσεις θα γίνονται έως και 26/06/2020 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  • ΑΜΚΑ και ο ΑΜ του δικαιούχου και προστατευόμενων μελών.
  • Αστυνομική Ταυτότητα.
  • Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ _ ΟΓΑ, που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά λόγω των ειδικών μέτρων που ισχύουν και η παραλαβή θα γίνεται αυτοπροσώπως.

 

ΚΕΠ Δ. ΠΥΛΗΣ : 2434 350 300 & 2434 350 302

ΚΕΠ Δ. ΓΟΜΦΩΝ: 2431 352 118

ΚΕΠ Δ. ΠΙΑΛΕΙΩΝ: 2431 352 340

Σχετικές δημοσιεύσεις