Δήμος Πύλης: Εφάπαξ Χορήγηση Ειδικού Βοηθήματος για την Επανασύνδεσης Ρεύματος

Ο Δήμος Πύλης ενημερώνει τους πολίτες ότι θα δέχεται αιτήσεις  για την εφάπαξ παροχή ειδικού βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020 σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4508/2017 ( Β΄ 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ( ΦΕΚ Β΄ 3088/24-7-2020).

Προϋποθέσεις

Για να υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή, οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/4/2020
 2. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.
 3. Τα εισοδηματικά κριτήρια,  ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού  όπως ορίζονται στο ( ΦΕΚ Β΄3088/24-7-2020)

Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια διαμονής.
 • Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1,του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 καθώς  και όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 • ΕΝ.Φ.Ι.Α του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που περιλαμβάνει στη σύνθεση του άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω.
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητη για την ζωή του ατόμου που συμπεριλαμβάνεται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
 • Λογαριασμό ΔΕΗ όπου η οικία που έχει αποσυνδεθεί το ρεύμα να είναι η κύρια κατοικία.

 

Για υποβολή,  παραλαβή  αιτήσεων και  για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης, Ερμού 5,  στο τηλέφωνο 24343-50303 και στο e-mail:[email protected]

 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις