Έργα στη Δημοτική Ενότητα Αιθήκων από τον Δήμο Πύλης

Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα και της κ. Χρυσούλας Τσιμπώνη, αναδόχου του έργου.

Έργου με αριθμό μελέτης 07/2020 και τίτλο: «Συντήρηση -κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δημοτική Ενότητα Αιθήκων».

Με προϋπολογισμό δαπάνης 74.400,00 Ευρώ.

Πρόκειται για εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του οδικού δικτύου, η κατασκευή σωληνωτών και πλακοσκεπών οχετών, η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης κ.λ.π..

Σύμφωνα με τις προτάσεις των τοπικών συμβουλίων των Κοινοτήτων της Δ.Ε..

Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ο Αντιδήμαρχος Έργων του Δήμου Πύλης κ. Χαντζής Σωτήριος και από την μεριά της τεχνικής υπηρεσίας ο κ. Φέκος Δημήτριος.

Με ικανοποίηση ο Δήμαρχος Πύλης δήλωσε:

«…Σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των δημοτών μας καθώς και των επισκεπτών μας.

Αυτό πετυχαίνουμε με τις παρεμβάσεις του παραπάνω έργου.

Δημιουργούμε ασφάλεια στις μετακινήσεις του ορεινού κομματιού του Δήμου μας και φυσικά προστατεύουμε το περιβάλλον.

Με την συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας.

Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω.

Απλώς συνεχίζουμε…».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις