“Πράσινο φως” από τη Ρ.Α.Ε. για αιολικό πάρκο στη θέση “Κορυφές” των Δήμων Αργιθέας και Μουζακίου

Σε χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 33,6 MW, στη θέση «Κορυφές», των Δήμων Αργιθέας και Μουζακίου στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην άδεια δικαιούχος είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται και με την εξής εταιρική σύνθεση: «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» με ποσοστό 37,932%, ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ποσοστό 21,911%, «YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH (LUXEMBOURG) SAR» με ποσοστό 5,996% και λοιποί μέτοχοι (μέσω Χ.Α.Α.) με ποσοστό 34,161%.

Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 33,6MW και μέγιστης παραγόμενης ισχύος 33,6MW, αποτελούμενος από 16 ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος 2,1 MW έκαστη με διάμετρο πτερωτής 114 μέτρα, στη θέση «ΚΟΡΥΦΕΣ», των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΡΓΙΘΕΑΣ και ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, των Δήμων Αργιθέας και Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Η άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών. Η διάρκεια ισχύος της μπορεί να ανανεωθεί μέχρι ίσο χρόνο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών.

 

Πηγή: karditsalive.net

Σχετικές δημοσιεύσεις