Υπογραφή σύμβασης για το έργο «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων του Δήμου Μετεώρων»

Ο Δήμαρχος Μετεώρων κ. Θεόδωρος Αλέκος υπέγραψε σήμερα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Φωλίνα Νικόλαου και του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Λύχου Νικόλαου, το συμφωνητικό για το έργο «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων του Δήμου Μετεώρων».

Το έργο είναι ενταγμένο με την αρ. 212/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Η συνολική δαπάνη του έργου είναι 150.390,66 (Εργ. 121.282,79 € & Φ.Π.Α. 24% 29.107,87 €).

Το έργο θα ξεκινήσει σύντομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε προθεσμία εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

Από το γραφείο Δημάρχου

Σχετικές δημοσιεύσεις