Προσλήψεις 4 συμβασιούχων στο Δήμο Μετεώρων

Ο ∆ήµος Μετεώρων Ν. Τρικάλων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει τέσσερα (4) άτοµα, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, προς κάλυψη των εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-27

Σχετικές δημοσιεύσεις