Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δ.Σ. Μετεώρων για την εξαίρεση της Κοινότητας Θεόπετρας από τη λίστα με τις μειονεκτικές περιοχές

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του και διαμαρτύρεται όσον αφορά την εξαίρεση της Κοινότητας Θεόπετρας του Δήμου Μετεώρων από τις επιλέξιμες περιοχές για την εξισωτική αποζημίωση Μέτρο 13: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, λόγω του αποχαρακτηρισμού της από την λίστα των μειονεκτικών περιοχών. Η χορήγηση της αντισταθμιστικής ενίσχυσης της εξισωτικής αποζημίωσης αποτελεί για τους αγροτοκτηνοτρόφους της Κοιν. Θεόπετρας ένα σημαντικό χρηματικό βοήθημα καθώς οι περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, χαρακτηρίζονται από περιορισμένη παραγωγικότητα των εδαφών, δίνοντας οικονομικά εισοδήματα σημαντικά κατώτερα του μέσου όρου. Εκτός από την εξισωτική αποζημίωση ο αποχαρακτηρισμός της κοιν. Θεόπετρας θα έχει και άλλες επιπτώσεις όπως ο αποκλεισμός της περιοχής από τα αναπτυξιακά προγράμματα όπως το LEADER με αποτέλεσμα να προκύψει μεγάλη ζημιά στην τοπική ανάπτυξη και οικονομία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ανέμενε ότι θα δημιουργούνταν αυτό το πρόβλημα καθώς με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ΒΑΘΜΟΥ με αρ. πρωτ.7789/ 3-2-2020 ενημέρωνε ότι ο Δήμος Μετεώρων χαρακτηρίζεται ως ορεινός στο σύνολο του.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο ζητεί να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των αγροτοκτηνοτρόφων της κοιν. Θεόπετρας καλώντας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ( ΥΠΑΑΤ) να προχωρήσει στην επίλυση του θέματος επανακαθορίζοντας τα κριτήρια ένταξης περιοχών στον χάρτη των επιλέξιμων περιοχών της εξισωτικής αποζημίωσης και να αποδοθεί κατά παρέκκλιση η οικονομική ενίσχυση σε όλους τους δικαιούχους του προγράμματος της εξισωτικής αποζημίωσης τροποποιώντας τον πίνακα των δικαιούχων του προγράμματος.

 

                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ

 

 

                                                                                             ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

  

 

                                                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις