Κινητή Αστυνομική Μονάδα και Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας κοντά στους μαθητές απομακρυσμένων σχολείων του Δήμου Μετεώρων

Η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας και η Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων συνεχίζουν για μια
ακόμη χρονιά το επιτυχημένο πρόγραμμα «Κάνουμε την Απόσταση Μικρότερη». Το
πρόγραμμα αφορά δανεισμούς βιβλίων σε απομακρυσμένα σχολεία του Δήμου Μετεώρων με
σκοπό τη προώθηση της φιλαναγνωσίας, την ενίσχυση της μάθησης και της κριτικής σκέψης.
Αποτελεί κοινή επιδίωξη η δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος διαρκούς μάθησης,
προωθώντας τη συλλογική προσπάθεια και τη δύναμη της συνεργασίας ως πρότυπο λειτουργίας
στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης. Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι το
Δημοτικό Σχολείο Παναγίας, Ασπροκκλησιάς, Χρυσομηλιάς, Αμπελίων, Οξύνειας και
Αγιοφύλλου.

Ευχαριστούμε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, κ. Δημήτρη
Μήτραινα, για τη συνεργασία.

Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

Σχετικές δημοσιεύσεις