Καλαμπάκα: Προσωρινή απαγόρευση πανηγυριών και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοιχτών εκδηλώσεων

Σύμφωνα με τo ΦΕΚ 2857/13.7.2020 Τεύχος Β’ με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44457 έπειτα από την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19 τίθεται σε εφαρμογή η προσωρινή απαγόρευση των πανηγυριών και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοιχτών εκδηλώσεων.

Ως εκ τούτου δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν πανηγύρια και άλλες δημόσιες ανοιχτές εκδηλώσεις για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από 13/07/2020 έως 31/07/2020 σε όλη την έκταση του Δήμου μας.

Να θυμίσουμε ότι με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από 25/6/2020 με αρ. απ. 120/2020 (ΑΔΑ: ΨΛΚΖΩΕΛ-ΩΧ3) ακυρώθηκε για το έτος 2020 η ετήσια εμποροπανήγυρη που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην πόλη της Καλαµπάκας, για λόγους που σχετίζονται µε την προστασία του πληθυσμού του Δήμου µας από τον κορωνοϊό covid-19.

Από το γραφείο του Δημάρχου

Σχετικές δημοσιεύσεις