Δ. Μετεώρων: Διευκρινήσεις σχετικά με την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων

Διευκρινίζεται ότι για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου οι μέρες προσέλευσης για την κατάθεση των αιτήσεων θα είναι μόνο Τέταρτη και Πέμπτη από 10:00 έως 13:00 μέχρι τέλος Μαΐου.

 

Με εκτίμηση

Ο Αντιδήμαρχος Μετεώρων

Βασίλειος Τσίκαρης

Σχετικές δημοσιεύσεις